Geneza powieści Tomek w krainie kangurów

Geneza powieści

   Powieść ,, Tomek w  krainie kangurów ''  powstał  w Katowi­cach przy ulicy Jordana wiosną 1957 roku. Autor pisał tę książkę w zaciszu domowym, a bogactwo wiadomości o faunie i florze, zjawiskach przyro­dy, zwyczajach ludzi i badaczach Australii za­wdzięczał pracowitemu studiowaniu fachowej literatury. Posiadał obszerną bibliotekę po ojcu, wyszukiwał potrzebne książki w antykwariatach, a przede wszystkim czytał czasopismo „National Geographic".

Córka pisarza. Bożena Szklarska- -Nowak wspomina:

,, Sam Alfred Szklarski niewiele podróżował. Wie­dzę czerpał z literatury. Korzystał z ogromnej biblioteki swojego ojca, książek, które wyszuki­wał w antykwariatach, oraz z „National Geo­graphic". Świetnie znał angielski, bo urodził się i wychował w Chicago, mógł więc czytać to czasopismo w oryginale. Bardzo je sobie cenił.

Mąż przykładał ogromną wagę do realiów przyrodniczych i kulturowych. Każdą infor­mację sprawdzał po dwadzieścia razy – wspo­mina Krystyna Szklarska. – Ilustrator nie miał z nim łatwo. Każdy rysunek sprawdzał osobi­ście. Twierdził, że ilustracja też uczy, musiała więc być tr najmniejszych szczegółach zgodna Z faktami ''.

Córka Szklarskiego podkeślała, że kochał Sienkiewicza, ciągle wracał do czytania jego książek. Dlatego, zdaniem Patrycji Karwickiej, Tomek przypomina postać Stasia Tarkowskiego z ,, W pustyni i w pusz­czy '',  a rubaszny bosman Nowicki nasuwa skoja­rzenie z Zagłobą. Pachnący dżunglą Smuga nie ma pierwowzoru literackiego. Postać ojca Tomka, Andrzeja Wilmowskiego, była wzorowana na ojcu samego pisarza. Mają tak samo na imię i podobne emigracyjne losy (Andrzej Szklarski był emigran­tem politycznym z okresu Polski rozbiorowej).