Jakie uprzedzenia wobec mniejszości żydowskiej reprezentuje zegarmistrz ?

Jakie uprzedzenia wobec mniejszości żydowskiej reprezentuje zegarmistrz ?

Zegarmistrz jest antysemitą. Nie widzi nic złego w prześladowaniu Żydów.

Mendel, chociaż urodził się, wychował i pracował w Warszawie został potraktowany jako obcy z powodu swego żydowskeigo pochodzenia. O tym, że on i Żydzi są obcy dowiaduje się w rozmowie z zegarmistrzem. W rozmowie z nim Mendel dowodzi, że nie jest obcy, jest Polakiem. Zegarmistrz powtarza zasłyszane stereoptypy na temat Żydów :

,, każdy Żyd ma swoje wykręty, Żyd zawsze Żydem, Was Żydów lgnie się jak szarańczy, zawsze  to żywioł cudzy. ''

Zegarmistrz podkreśla, że Żydzi są obcy, nie można och traktować tak samo, jak Polaków. Nie ocenia ludzi przez pryzmat postępowania, ale narodowości  i stereotypów. Zegarmistrz podkreśla, że wszyscy Żydzi mogą spodziewać się ataków, spowodowanych nienawiścią do Żydów. Nie potępia takiego zachowania.

Podstawowe zarzuty wobec Żydów dotyczyły też  znacznej liczebności rodzin żydowskich w Warszawie, ich chciwości oraz zamiłowaniu do zarabiania pieniędzy. Żydzi stanowili ponad 14 % ludności Królewstwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku.