Polscy podróżnicy w Australii – Tomek w krainie kangurów

       Wiśniewski Sygurd urodził się w Paniowcach nad Zbruczem w 1841 r.; zmarł w Kołomyi w 1892 r.
  Zwiedził Bałkany, w 1860 r. brał udział w kampanii sycylijskiej pod wodzą Garibaldiego, a potem
  przebywał dłuższy czas w Australii, gdzie między innymi pracował w kopalni złota. Przewędrował
  wschodnią cześć kontynentu australijskiego, Nową Zelandię, część wysp Oceanii i Antyle. Podczas
  następnych dwóch podróży przebywał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pod koniec życia
  powrócił do Polski; napisał i wydał w 1873 r. książkę pt. „Dziesięć lat w Australii”.


       Korzeliński Seweryn urodził się w 1804 r., a zmarł w 1876 r. Był oficerem w powstaniu listopadowym
  (1830-31) i brał udział w węgierskim powstaniu (1848-49) pod komendą generała Dembińskiego; otrzymał
  rangę majora. Potem tułał się po Francji i Anglii, skąd z grupą emigrantów polskich wybrał się do Australii.
  Tam pracował w kopalni złota. Po czteroletnim pobycie w Australii powrócił do kraju. Od 1860 r. był
  dyrektorem Szkoły Rolniczej w Czernichowie pod Krakowem. W 1858 r. wydał dzieło: „Opis podróży do
  Australii i pobytu tamże od r. 1852 do 1856”.