Określ cechy stylu Apokalipsy św. Jana ( zwróć uwagę na słownictwo, składnię, sposób obrazowania, środki poetyckie).

Określ cechy stylu Apokalipsy św. Jana ( zwróć uwagę na słownictwo, składnię, sposób obrazowania, środki poetyckie). Jak wpływa ona na przedstawiony obraz końca świata.

W Apokalipsie św. Jana nagromadzono wiele symboli oraz alegorii. Język symboli nie jest prosty do odczytania, ma ukrytą treść, przekazuje obrazy. Symbolika w utworze jest bardzo bogata.
Utwór składa się głównie z paralelizmów składniowych, czyli konstrukcji składniowych powtarzających się w kolejnych wersach np.
,,I ujrzałem:
a oto czarny koń,
a siedzący na nim miał w ręce wagę,
I ujrzałem:
oto koń trupio blady,
a imię siedzącego na nim Śmierć.''
Mają podkreślić następujące po sobie wydarzenia, wprowadzają Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Wydaje się, że zabieg ten służy stworzenia atmosfery grozy. Poszczególni jeźdźcy nie pojawiają się jednocześnie, po kolei przedstawione są uosobienia najgorszych kataklizmów ; zwycięstwa, wojny, głodu i śmierci. Słownictwo nie jest bogate w metafory, jednak występuje wiele epitetów określające barwy oraz charakter pojawiających się postaci , atrybutów jeźdźców czy zjawisk np. wielki miecz, wielka gwiazda, biały koń. Epitety dopełniają przerażający obraz końca świata, jednocześnie pozwalają wyobrazić sobie dokładnie jego szczegóły. Najwięcej epitetów opisuje konie, mają barwy: białą, barwę ognia, czarną, koń na którym pojawia się Śmierć określono jako : ,, trupio bladą ''.
Częściami mowy charakterystycznymi dla stylu biblijnego są spójniki np. i,a, które służą wprowadzeniu nowego obrazu czy sytuacji. We fragmencie występuję też anafory, czyli powtórzenia tego samego wyrazu na początku wersu np.
,, oto biały koń, (..)
oto koń trupio blady ''
Wydaje się, że treść jest tak wymowna, że nie powinna zachwycać kunsztownością wypowiedzi, chociaż słownictwo jest podniosłe nacechowane emocjonalnie, archaiczne. Odbiorca jest zaskakiwany pojawiającymi się obrazami, na początku przerażających jeźdźców, później Aniołów, którzy przynoszą nieuniknioną wizję Sądu Ostatecznego.