Wymień i omów gatunki literackie popularne w oświeceniu. Które z nich sięgają swoimi korzeniami do antyku ?

Wymień i omów gatunki literackie popularne w oświeceniu. Które z nich sięgają swoimi korzeniami do antyku ?

Preferowanymi gatunkami literackimi oświeceniowego sentymentalizmu były : wiersz liryczny, sielanka, pieśń, opera komiczna.

Z kolei Ignacy Krasicki jest autorem m.in. licznych bajek i satyr, licznych utworów poetyckich, sławnego hymnu Święta Miłości kochanej ojczyzny, który był uważany za hymn Polski do czasu powstania Mazurka Wybickiego, a także poematów heroikomicznych Myszeida, Monachomachia i Antymonachomachia.

Sielanka była znana w literaturze greckiej jako idylla ( twórcą tego kierunku byłe Teokryt , III w.p.n.e, w łacińskiej jako bukolika ( Wergiliusz I w p.n.e) .Niektóre cechy sielanki , między innymi topos arkadyjski odnajdujemy w Pieśni świętojańskiej o Sobótce . Polska nazwa została utworzona od pochodzącego z języków wchodniosłowiańskich słowa ,, sioło’’, czyli wieś przez poetę Szymona Szymonowica, autora zbioru Sielanki. W nurcie sentymentalnym sielanka była wiodącym gatunkiem, a jej polskim znanym poeta był Franciszek Karpiński, autor sielanki ,, Laura i Filon’’. Uczucie kochanków wpisane jest w krajobraz przyrody.

Monachomachia jako poemat heroikomiczny należy uznać za klasyczny poematu heroikomicznego należący do epiki, ukształtowany juz w dobie antyku, to parodia eposu homeryckiego. Istotą gatunku było wykpienie typowego dla eposu homeryckiego napuszonego stylu oraz pełnego patosu, wzniosłego jeęyka, jakim opisywano przyrodę. Autorzy utworów heroikomicznych parodiowali epos w ten sposób, że pozostawić patetyczny, podniosły styl wypowiedzi, ale opisywali mało poważne, czasami wręcz absurdalne, przypadki, przygody i wojny. Śmieszność uzyskiwali więc poprzez kontrast – poważny język i błahą treść. Tak działo się już w uznawanym za pierwszy poemat heroikomiczny (choć jeszcze nie używano tej nazwy gatunku), powstałym ok. V wieku p.n.e. w starożytnej Grecji utworze zatytułowanym Batrachomyomachia, przedstawiającym – jak świadczy sam tytuł – wojnę żab z myszami, a powstałym jako żartobliwa parodia patetycznej i poważnej Iliady Homera.

O ile poemat heroikomiczny miał na celu parodię patosu i powagi eposów homeryckich. o tyle w konkretnych przypadkach cele powstania poszczególnych utworów były różne. Z pewnością przyczyną, dka której Krasicki napisał Monachomachię, była chęć ośmieszenia próżniaczego stylu życia współczesnych poecie mnichów przebywających w zakonach że­braczych.

Gatunkiem, które swoje korzenia ma w antyku jest bajka. Należy do najstarszych gatunków literackich. Pierwszym bajkopisarzem był Ezop , grecki niewolnik, który żył VI w p.n.e.Bajki były gatunkiem dydaktycznym, które miały nieść ze sobą moralną prawdę oraz mądrość życiową. Bajki realizowały hasło, uczyć – bawiąc. W Polsce najbardziej znanym bajkopisarzem epoki oświecenia był Ignacy Krasicki.