Pamiętnik z powstania warszawskiego Kompozycja

Kompozycja 

Pamiętnik z powstania warszawskiego ma kompozycję zamkniętą, co oznacza, że przedstawi, on w całości dzieje powstania od momentu jego wybuchu aż do kapitulacji Warszawy, z uwzględnieniem krótkiej wzmianki o tym, co dalej działo  się z bohaterami.

Utwór Białoszewskiego nie jest podzielony na odrębne części czy rozdziały. Ich funkcję spełniają odnotowywane przez narratora daty wyznaczające kolejne etapy rozgrywających się wydarzeń. Narrator rozpoczyna od opisu pierwszego dnia powstania. Opowiada o przygotowaniach do walki z Niemcami, o pierwszych starciach i bombardowaniach. Każdy kolejny dzień, o którym wspomina autor, pociąga za sobą jakieś ważne y darzenia. Dokładne określenie czasu akcji słu­ży uzupełnianiu informacji o tym, jak wyglądała sytuacja okupowanej Warszawy podczas tamtych dni.

Białoszewski konsekwentnie zdaje relację z tego, co przyniósł nowy dzień, które dzielnice miasta dzielnie odpierały ataki wroga, a które zo­rały przez niego doszczętnie zniszczone. Opisuje Warunki życia ludności warszawskiej, w tym także swojej rodziny i przyjaciół – ich radości i problemy narastające wraz z upływającym czasem.

W zakresie budowy Pamiętnika z powstania warszawskiego możemy wyróżnić trzy najistotniejsze elementy kompozycyjne:

początek, czyli wprowadzenie do opowieści, z którego dowiadujemy się, że 45-letni narrator wspomina wydarzenia sprzed 23 lat, że miej­scem akcji będzie Warszawa, której mieszkańcy przygotowują się do czynu zbrojnego przeciwko Niemcom:

rozwinięcie, a więc opis losów powstańców i cywilów w trakcie trwania powstania;

•  zakończenie, w którym dowiadujemy się. stało się z Mironem i jego najbliższymi po upadku powstania i opuszczeniu Warszawy.

Opisując kolejne dni powstania, autor dąży maksymalnej spójności – chce bowiem przekazać wszystko w takiej kolejności, w jakiej realnie miało to miejsce, starając się niczego nie pominąć. Bywa  jednak, że ciągłość relacji zostaje zaburzona przez powracanie do wydarzeń wcześniejszych lub  opisywanie tego, co zdarzyło się już po wojnie formacje te mają jednak charakter uzupełniający akcję właściwą, a po nich autor wraca zawsze utraconego wątku opowieści.