Granica

  AUTOR : ZOFIA NAŁKOWSKA

  TYTUŁ : GRANICA

  DATA PIERWSZEGO WYDANIA : WARSZAWA 1935 ROKU

  RODZAJ LITERACKI : EPIKA

  EPOKA LITERACKA : DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

  BOHATEROWIE : ZENON ZIEMBIEWICZ, ELŻBIETA BIECKA ( ZIEMBIEWICZ ) , JUSTYNA BOGUTÓWNA, CECYLIA KOLICHOWSKA, WALERIAN ZIEMBIEWICZ, KAROLINA BOGUTOWA, JOANNA Z NIEMIERÓW ZIEMBIEWICZ, CZECHLIŃSKI, KAROL WĄBROWSKI, JASIA GOŁĄBSKA,  ŁUCJA POSZTRASKA, MAURYCY POSZTRASKI, HRABINA OLGIERDOWA TCZEWSKA, KSIĄDZ ADOLF CZERLON, AWACZEWICZ, NIEWIESKI, ADELA,JULIA WAGNER, MARIAN CHĄŚBA, FRANEK BORBOCKI, WŁADYSŁAW NISKA, NIESTRZĘPCY, ANDRZEJ PODEBRAK, ŚWIĘTOWSKA, JULIAN TORUCIŃSKI, WARKONIOWA, TRAWICKA, DOKTOR LEFELD, MICHALINA, EWCIA, IGNACY, BALINOWA, WYLATOWIE, CHĄŚBOWIE, GOROŃSCY