Wymień cechy bogów ukazane w dowolnym, znanym ci micie. W czym bogowie podobni są do ludzi ?

Wymień cechy bogów w dowolnym, znanym ci micie. W czym bogowie są podobni do ludzi, a czym się od nich różnią ?

        W micie ,, Demeter i Kora '' bogowie zachowują się podobnie jak ludzie, darzą uczuciem bliskich, ale też odczuwają smutek, żal czy złość z powodu utraty bliskiej osoby.
         Bogini urodzaju – Demeter po stracie porwanej przez Hadesa córki – Kory przeżywa rozpacz, nie poddaje się jednak i zaczyna szukać córki. Cechuje ją upór oraz determinacja w dążeniu do celu, dzięki temu dowiaduje się od boga słońca Heliosa, że Dzeus obiecał Korę za zonę Hadesowi. Demeter postanawia zemścić się i rzuca na ziemię klątwę, by nie rodziła owoców. Bogini jest mściwa i nieugięta. To Dzeus prosi Demeter o powrót do Olimpu, zagniewana bogini odmawia. Dzięki swojemu uporowi osiąga cel, Dzeus zmienia zdanie i zgadza się na powrót Kory, Córka Demeter przez dwie trzecie roku będzie będzie spędzała czas z matką, pozostały czas spędzi w Hadesie.
       Od tej pory cała natura razem z Demeter opłakuje powrót Kory do Hadesu, wtedy na ziemi nastaje zima, gdy kochająca córkę matka wita Korę, natura cieszy się razem z nią, nastaje wiosna; przyroda budzi się do życia, zakwitają kwiaty, zielenią pola.Demeter jest kochająca i troskliwą matką, takie zachowanie jest charakterystyczne dla ludzi.
       Człowiek nie posiada zdolności wpływania na naturę, jest niedoskonały i śmiertelny. Demeter jako bogini urodzaju nie tylko jest nieśmiertelna, ale może dzięki swoim boskiej władzy zmieniać świat, ma wpływ na powstanie pór roku, ma moc ożywiania przyrody, rządzi roślinami, zwierzętami, ma wpływ na warunki klimatyczne. O takiej władzy człowiek może tylko marzyć.