Dantejska wizja piekła

Dantejska wizja zaświatów, piekło

 a) Napis na bramie piekielnej – pożegnanie się z nadzieją 

 •  groźny napis na bramie piekielnej wskazuje wyraźnie, ze me ma tu nadziei dla grzeszników; piekło jest miejscem wiecznego potę­pienia; przez jego bramę prowadzi droga w miasto utrapienia i w wiekuiste męki,
 • w przedsionku piekła Dante i Wergiliusz widzą dusze ludzi, któ­rzy byli obojętni na wszystko i w nic się nie angażowali,
 • piekło, dzieło Sprawiedliwości, zostało powołane do istnienia przez trzy moce: Potęgę, Mądrość i Miłość – atrybuty Trójcy Świętej.b) Obraz cierpień grzeszników
  • męka potępionych w piekle jest przerażająca; wciąż słychać wy­cie, jęki bólu, lament, rozpaczliwe krzyki, wrzawę i gwar w róż­nych językach,
  • grzesznikom przysparzają cierpień ukąszenia os, mszyc i glist.

  Jęczą, gdy ból im do żywego dotnie.

  Od tych ukąszeń krew tryska na lica,

  Którą u stóp ich łzami napojoną

  Kłąb glist natrętnych kałduny nasyca,

  • Piekło według Dantego jest podobne do Hadesu; jest tu nawet Charon, przewoźnik potępionych dusz, który mówi:

  Przybywam przewieźć was po czarnej strudze

  W ciemności wieczne, na żar i na chłody […]

  Bies Charon ócz swych zaświeca latarnie,

  Drogę wskazując i kupą ich goni,

  A gdzie nie idą w ład, tam wiosłem garnie […]

  I jadą przez toń ciemnościami brudną,

  A nim na brzeg je przeciwny wysadzi,

  Po tamtej stronie znów od gości ludno.