Dantejska wizja piekła

  Dantejska wizja zaświatów, piekło

   a) Napis na bramie piekielnej – pożegnanie się z nadzieją 

  •  groźny napis na bramie piekielnej wskazuje wyraźnie, ze me ma tu nadziei dla grzeszników; piekło jest miejscem wiecznego potę­pienia; przez jego bramę prowadzi droga w miasto utrapienia i w wiekuiste męki,
  • w przedsionku piekła Dante i Wergiliusz widzą dusze ludzi, któ­rzy byli obojętni na wszystko i w nic się nie angażowali,
  • piekło, dzieło Sprawiedliwości, zostało powołane do istnienia przez trzy moce: Potęgę, Mądrość i Miłość – atrybuty Trójcy Świętej.b) Obraz cierpień grzeszników
   • męka potępionych w piekle jest przerażająca; wciąż słychać wy­cie, jęki bólu, lament, rozpaczliwe krzyki, wrzawę i gwar w róż­nych językach,
   • grzesznikom przysparzają cierpień ukąszenia os, mszyc i glist.

   Jęczą, gdy ból im do żywego dotnie.

   Od tych ukąszeń krew tryska na lica,

   Którą u stóp ich łzami napojoną

   Kłąb glist natrętnych kałduny nasyca,

   • Piekło według Dantego jest podobne do Hadesu; jest tu nawet Charon, przewoźnik potępionych dusz, który mówi:

   Przybywam przewieźć was po czarnej strudze

   W ciemności wieczne, na żar i na chłody […]

   Bies Charon ócz swych zaświeca latarnie,

   Drogę wskazując i kupą ich goni,

   A gdzie nie idą w ład, tam wiosłem garnie […]

   I jadą przez toń ciemnościami brudną,

   A nim na brzeg je przeciwny wysadzi,

   Po tamtej stronie znów od gości ludno.