Wskaż w wierszu Kowal fragmenty, w których można zauważyć inspirację filozofią Nietzschego.