Czas akcji – Ludzie bezdomni

Wydarzenia przedstawione w powieści dzieją się w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku.

Szczegółowy czas wydarzeń :
• W tomie I ( rozdział I) narrator opisuje dwa dni w Paryżu. Poznajemy wtedy Tomasza Judyma, który kształci się tam na lekarza. W pierwszym dniu Judym spotyka panią Niewadzką z wnuczkami ( Wandą i Natalią), a także ich guwernantką ( Joanna Podborowska). W drugim dniu Judym towarzyszył pani Niewadzkiej, Natalii, Wandzie i Joannie w czasie wycieczki do Wersalu.
• Gdy minął rok spotykamy Judyma w Warszawie, w której od roku mieszka. Narrator wspomina, że jest jeden z dni czerwca, gdy Tomasz budzi się o dziesiątej rano.
• W marcu następnego roku doktor Węglichowski składa propozycję Judymowi objęcia posady lekarza w Cisach.
• W kwietniu wyjeżdża z Warszawy i pojawia się w Cisach.
• W rozdziale ,, Ta łza, co oczu Twoich spływa ..’’dowiadujemy się, że Brat Judyma – Wiktor wyjeżdża w lutym ( tym samym roku )za granicę. Jego żona w czerwcu przyjeżdża do męża.

• Tomasz Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach przez rok . W liście jaki otrzymał od dyrektora Węglichowskiego była informacja, że zmuszony jest on rozwiązać umowę, jaką zawarł w Judym przed rokiem. „Wobec tego, co zaszło, spieszę oświadczyć Sz. Panu, że umowę naszą, zawartą przed rokiem w Warszawie, uważam za rozwiązaną Sługa – Węglichowski”. Potem Judym przeniósł się do Sosnowca.
• W sierpniu doręczono Judymowi list od Korzeckiego, który informuje go o popełnieniu samobójstwa.

• We wrześniu po raz ostatni spotkał się Judym z Joanną.

Retrospekcje :

• Pamiętniki Joanny sięgają czasów trzy lata wstecz przed akcją właściwą.

• Wspomnienia Tomasza sięgają 20 lat wcześniej.