Wskaż w pieśni bezpośrednie zwroty do słuchaczy.

Wskaż w pieśni bezpośrednie zwroty do słuchaczy. Kim jest osoba mówiąca ? Do kogo kieruje swoją wypowiedź ?

Pochodzący z XV w. utwór po­etycki Posłuchajcie, bracia miła… jest także próbą uzupełnienia historii zba­wienia. Osiem strof o różnej budowie to apostrofy (bezpośrednie zwroty) Matki Boskiej do rozmaitych adresa­tów. W pierwszych dwóch zwraca się do ludzi, aby wysłuchali jej skarg. Przedstawia słuchaczom swą niedolę, aby potem wypełnić dwie zwrotki roz­paczliwym monologiem, skierowanym do cierpiącego na krzyżu Syna. Autor stosuje tu znany motyw współcierpienia (łac. compassio) – Maryja chciała­by podzielić mękę Syna, ulżyć mu w jakikolwiek sposób:

Synku mity i wybrany,

Rozdziel z matką swoją rany; (…)

Synku, bych cię nisko miała,

Niecoć bych ci wspomagała… itd.

  • Apostrofa do Archanioła Gabriela

Kolejna strofa to zwrot do Archanioła Gabriela. Co ciekawe, w zachodnioeu­ropejskim ujęciu spór Matki Bożej z Gabrielem mógł wyglądać jak oschła, scholastyczna dysputa; w na­szym zaś utworze jest w tym miejscu prawdziwa gorycz i rozpacz, podkre­ślona kontrastem pomiędzy przeszło­ścią (obietnicami archanioła) a ponurą teraźniejszością, weselem a śmiercią.

  • Apostrofa do innych matek

Pod koniec monologu Maryja zwra­ca się do matek. Powinny one modlić się do Boga, aby zaoszczędził im cierpień, jakie stały się jej udziałem. Utwór kończy się przejmującym wy­znaniem, w którym w jedno splatają się ból i miłość:

Nie mam ani będę mieć jinego,

Jedno ciebie, Synu, na krzyżu

rozbitego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.