Kompozycja Antygony

Kompozycja Antygony jest niezwykle jasna i przejrzysta. Prolog zawiera eks­pozycję. Epejsodion I, potwierdzający rozkaz Kreona i czyn Antygony, przynosi zawiązanie akcji.
Akcja toczy się w jednym miejscu. Krwawe zdarzenia, tj. grzebanie zwłok Polinika, śmierć bohaterki, samobójstwo Hajmona i Eurydyki odbywają się po­za sceną i mówią o nich posłańcy. Rozpoczęta o świcie akcja trwa kilka godzin 0 w szybkim tempie zmierza ku katastrofie. Antygona swym czynem sprowadziła na siebie katastrofę już w epejsodionie II. Spełniła się ona w epejsodionie IV, stanowią­cym punkt kulminacyjny tragedii. Epejsodion V urozmaica akcję perypetiami, które prowadzą do przełomu w psychice Kreona. Wydaje się, że jeszcze można było zapo­biec katastrofie, ale upór Kreona spowodował opóźnienie i doprowadził go do klęski. Eksodos przynosi krwawe rozwiązanie akcji i zakończenie w postaci przyznania się króla do porażki.