Zrekonstruuj losy Kurtza. Porównaj jego postawę i poglądy przed psychiczną przemianą i po niej.

Zrekonstruuj losy Kurtza. Porównaj jego postawę i poglądy przed psychiczną przemianą i po niej.

Wcześniej Kurtz był poetą, malarzem i dziennikarzem. Fabrykant cegły w stacji centralnej mówi o nim, że jest ,, posłańcem nauki i miłosierdza ''. Przed przemianą Kurtz głosił hasła niesienia cywilizacji, pomocy tubylcom.

Kurtz został kierownikem stacji w głębi kraju, która ma najwyższe osiągnięcia w handlu kością słoniową. Od roku przebywał sam w dżungli, ceniony przez spółkę jako najlepszy agent.  Marlow dowiedział się, że Kurtz używał broni palnej, aby wymuszać dostawy kości słoniowej, zastraszał tubylców prz pomocy armii złożonej z członkków jednego z plemion. Najeżdżał wioski, a wszystkich którzy mu sprzeciwali się okrutnie mordował, ich głowy kazał nabijać na pal.

Kurtz stał się miejscowym szamanem, otaczanym boską czcia przez tubylców. Jednocześnie staje się obiektem kultu, co dało mu nieograniczoną władzę. Po przemianie staje się symbolem zła – symbolem ciemności. Swoją władzę zbudował na strachu i okrucieństwie.

Przed śmiercią Kurtz opowiada o sobie dużo. Reprezentuje kolonizatorów, ich postawę moralną. W swoim postępowaniu wobec tubylców kierował się wyłącznie żądzą władzy i bogactwa, swoją ,, wszechmocą''.  Na  jego decyzje i postępowanie nie mają już wpływ żadne zasady moralne, został pozbawiony wszelkich ograniczeń.  Wydaje się, że upaja się swoją władzą, mą świadomość, że ,, może to zrobić i ma na to ochotę i nic na świecie nie może mu przeszkodzić w zabiciu kogo mu się żywnie podoba. ''

Sprawia mu przyjemność myśl, że ma władzę, że jest ubóstwiany przez tubylców. Skupiony na sobie, odrzucił wszystkie uczucia i zasady, które mogłoby go łączyć z innymi ludźmi.

Kurtz stał się symbolem tyrana, dyktatora który nie liczy się z żadnymi prawami moralnymi i etycznymi. Oszukuje sam siebie, pod przykrywką humanitarnych haseł niesienia pomocy i nauki mieszkańcom Kongo, okrutnie ich zniewala ich i wyzyskuje.