Raymond Rambert charakterystyka

Raymond Rambert

  • Dziennikarz, który przybył do Oranu w celu przeprowadzenia ankiety dla paryskiego dzien­nika na temat warunków życia Arabów w mie­ście. Dżuma zatrzymała go tam niemal na rok.

Na początku epidemii próbuje oficjalnie wy­jechać z Oranu. Odwiedza wielu urzędników, by przekonać ich do swoich planów. Twierdzi, że jest obcy w tym mieście i dlatego powinni go poprzeć. Nie czuje się jednym z zarażonych, nie solidaryzuje się też z mieszkańcami. Mówi, że epidemia go nie dotyczy. Odwiedza po kolei wszystkie urzędy, a gdy te nie są w stanie mu pomóc, decyduje się na nielegalną organiza­cję. Jego starania nie udają się, gdyż epidemia rozprzestrzenia się bardzo szybko i przeszka­dza w działaniu skorumpowanym strażnikom.

Rambert zostaje w mieście i decyduje się wstą­pić do organizacji ochotników. Nie korzysta z kolejnej propozycji ucieczki. Solidaryzuje się z chorymi i ich rodzinami. Czuje się jednym z orańczyków i wie, że dżuma dotyczy w tym samym stopniu jego, jak i innych mieszkańców. Na początku chciał wyjechać, gdyż w Paryżu zostawił swoją narzeczoną, którąnazywa żoną. Boi się, że znają się zbyt krótko, by znieść tak długie rozstanie. Jednak z czasem stwierdza, że nie mógłby jej kochać, gdyby opuścił przyjaciół  w potrzebie. Z egoisty przemienia się w wal­czącego dla innych altruistę. Odnajduje w tym swoje szczęście i sens życia. To doświadczenie uczy go, że nie on jest najważniejszy, i że liczy się dobro otaczającego go świata.

  • Niski, w sportowym ubraniu, o szerokich ramionach, twarzy zdecydowanej, oczach jasnych i inteligentnych, robił wrażenie czło­wieka, któremu życie służy
  • Sympatyk piłki nożnej, gra na pozycji skrzydłowego.
  •   Walczył na wojnie w Hiszpanii