Odpowiedzi matura polski maj 2005 cz. I rozumienie tekstu

MODELE ODPOWIEDZI I SCHEMATY OCENIANIA ARKUSZA I
Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Dzikie słówka. Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi zdającego mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę zdającego, należy stosować punktację z modelu.
Uwaga: Za pełną odpowiedź przyznaje się maksymalną liczbę punktów, za niepełną –wskazaną w rubryce „punkty cząstkowe”. Nie należy przyznawać połówek punktów. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów.
 Zad. 1. A
Zad. 2.

np.: Kelloggowie chcieli sprawdzić, czy szympans, który wychowywał się z ich dzieckiem, będzie zdolny do porozumiewania się z ludźmi (w ludzkim języku). Chcieli sprawdzić, czy język zwierzęcia zależy od środowiska, w którym się wychowuje. Chcieli sprawdzić, w jakim stopniu wychowanie szympansa w ludzkiej rodzinie uczłowieczy go.
Zad. 3.

np.: Jest to słowo użyte w przenośni; metaforyczne znaczenie wyrazu. Słowo „zaadoptować” odnosi się tylko do ludzi. (Relacja między Kelloggami a szympansicą miała przypominać relację „rodzicedziecko” w rodzinie ludzkiej.) Był to tylko eksperyment, przypominający sytuację adopcji ze świata ludzi.
Uwaga: nie akceptujemy słownikowej definicji wyrazu.
Zad.4.
np.: Dzieci wychowywane w izolacji od społeczeństwa (dzieci, które utraciły kontakt z ludzkim społeczeństwem); Wyrastały wśród zwierząt jako ich przybrane potomstwo.

Zad. 5. „racjonalistyczny świat”
Zad. 6. „Fundamentalnym atrybutem człowieczeństwa” jest zdolność opanowania ludzkiej mowy (posługiwania się ludzką mową).

Zad. 7.
np.:Romulus i Remus, Tarzan, Mowgli, po okresie izolacji, nie mieli problemów z adaptacją w ludzkim społeczeństwie. Wszystkie te opowieści dotyczą dzieci wychowywanych przez zwierzęta.
Każda z tych opowieści jest fikcyjna (nie mają naukowej wartości).

Zad.8. Informacje o tym, że Romulus i Remus bardzo krótko byli wychowywani przez wilczycę, po odnalezieniu ich przez pasterza
dorastali w ludzkim społeczeństwie.

Zad. 9.
np.:
Zastępczymi rodzicami dzieci bywały zwierzęta, (raczej niedźwiedzie niż małpy). Dzieci wychowywane w izolacji od społeczeństwa nie posługują się mową. Dziecko wychowywane przez zwierzęta należałoby zaliczyć do innego gatunku niż homo sapiens.(zatraca ludzkie cechy). Przypadki ludzkich niemowląt wychowywanych przez zwierzęta znajdują potwierdzenie w faktach historycznych.
Uwaga: odpowiedź musi mieć postać tezy.
Zad.10.
np.: W celu zobrazowania, że przypadki „dzikich dzieci” były od dawna przedmiotem zainteresowania nauki. W celu wsparcia swych tez autorytetem K. Linneusza. Aby zilustrować swoje refleksje (uwiarygodnić). W celu zobrazowania skali zjawiska.

Zad.11. A
Zad. 12. Psycholingwiści badają psychiczne podłoże mowy.
Zad.13.
np.: Eksperyment miał potwierdzić, że naturalnym i odwiecznym (pierwszym, wrodzonym, najstarszym) językiem ludzkim jest język
frygijski. Istnieje wrodzony, naturalny język ludzkości.

Zad. 14.
np.: Autor (kronikarz) kwestionuje sens dokonywania podobnych eksperymentów jako niedających wiedzy pewnej i prawdziwej.
Informacje w dziele kronikarza są niewiarygodne. Autor nie akceptuje okrucieństwa eksperymentów ze względów
etycznych. Zdanie to wyraża ostrożność, powściągliwość, sceptycyzm autora.

Zad. 15. Odpowiedzi kolejno: I, I, O, O.
Zad. 16. B
Uwaga: w nawiasach znajdują się inne akceptowane odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.