Wymień gatunki literackie i publicystyczne, które zyskały popularność w czasie wojny i okupacji.

Wymień gatunki literackie i publicystyczne, które zyskały popularność w czasie wojny i okupacji.

Gatunki literackie i publicystyczne popularne w okresie wojny i okupacji :

opowiadanie

,, Pożegnanie z Marią '' Tadeusza Borowskiego to cykl opowiadań, utworów o niewielkuch rozmiarachm posiadających jedowątkową fabułę.Opowiadania przedstawiały rzeczywistość w obozach koncentracyjnych, które powstały w Polsce w czasie II wojny światowej. Opisał społeczność więźniów, relacje między więźiami. Codzienne zmagania z głodem i śmiercią tworzą now typ społeczny – człowieka zlagrowaego.

Opowiadnia Borowskiego charakteryzuje wyjątkowa technika pisarska behawioryzm, który polega na ukazaniu tylko zachowań i czynów bohaterow oraz przytaczaniu ich wypowiedzi, prz czym rezygnuje się z analizy psychologicznej.

reportaż

Melchior Wańkowicz,, Bitwa o Monte Cassino ''

– powieść dokumentalna

,, Inny świat '' Gustawa Herlinga- Grudzińskiego powstal w latach 1949 – 1950. Powieść jest zapisem wspomnień autora z pobytu w więzieiach w łagrach sowieckich w czasie wojny. W sowieckich łagrach spędził dwa lata. Pisarz posługuje się stylem obrazka czy reporterskiego szkicu.

– poezja wojenna

Wiersz ,, Campo di fiori '' Czesława Miłosza powstał w 1943 roku w czasie powstania w getcie warszawskim. Utwór podkreśla bohaterstwo powstańców z warszawskiego getta i skłania do refleksji nad słabością ludzkiej natury. Natchnieniem do jego powstania było moralne oburzenie poety, który zaobserwował ludzi bawiących się na karuzeli, znjdującej się w pobliżu murów płonącego getta.