Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2014

     CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
                 JĘZYK POLSKI
ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA

                                                            Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2014
Liczba punktów za zadania zamknięte i otwarte: 32
PUNKTOWANIE ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

Numer zadania Odpowiedź Punktacja
1 A 0-1
2 C 0-1
3 A3 0-1
4 C 0-1
5 TT 0-1
6 A 0-1
7 D 0-1
8 D 0-1
9 B 0-1
10 B 0-1
11 TT 0-1
12 F2 0-1
13 B 0-1
14 A 0-1
15 F3 0-1
16 B1 0-1
17 0-2
18 D 0-1
19 C 0-1
20 B 0-1
21 C 0-1

 

KRYTERIA DO ZADANIA KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI
Zadanie 17. (2 punkty)
Które zdjęcie wybrałabyś/wybrałbyś jako ilustrację do tekstu ŻYCIE WŚRÓD KSIĄŻEK? Uzasadnij swój wybór. W argumentacji odwołaj się do tekstu. Nie cytuj sformułowań z arkusza i nie oceniaj walorów artystycznych zdjęć.
2 punkty – Uczeń wskazuje jedną z dwóch fotografii (1. lub 2.) i formułuje powiązany z tekstem argument uzasadniający jej wybór, np.: Autor woli czytać książki w tradycyjnej formie, bo dostarczają mu również innego rodzaju przeżyć, np. estetycznych. Autor woli książki papierowe, bo zachowują w sobie ślady właściciela; Czytnik elektroniczny nie zastąpi autorowi kontaktu z książką tradycyjną, bo książka papierowa dostarcza innego rodzaju przeżyć, zachowuje w sobie ślady właściciela, każda jest inna.
1 punkt – Uczeń formułuje argument uzasadniający wybór zdjęcia, ALE odwołuje się do tekstu ogólnikowo, np. Zdjęcie 2. lepiej pasuje do tekstu, bo autor lubi czytać książki papierowe. Autor nie chce korzystać z czytników, bo woli tradycyjne książki. Mężczyzna na zdjęciu 2., tak jak autor tekstu lubi czytać książki papierowe.
0 punktów – Odpowiedź nie ma uzasadnienia w tekście, np. Najlepiej tekst zilustruje zdjęcie nr 2, bo autor bardzo długo pracował w bibliotece. LUB uczeń na potwierdzenie swojego wyboru przepisuje fragment z tekstu, LUB wyłącznie opisuje zdjęcie.