Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2014

       CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
                   JĘZYK POLSKI
  ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA

                                                              Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2014
  Liczba punktów za zadania zamknięte i otwarte: 32
  PUNKTOWANIE ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

  Numer zadania Odpowiedź Punktacja
  1 A 0-1
  2 C 0-1
  3 A3 0-1
  4 C 0-1
  5 TT 0-1
  6 A 0-1
  7 D 0-1
  8 D 0-1
  9 B 0-1
  10 B 0-1
  11 TT 0-1
  12 F2 0-1
  13 B 0-1
  14 A 0-1
  15 F3 0-1
  16 B1 0-1
  17 0-2
  18 D 0-1
  19 C 0-1
  20 B 0-1
  21 C 0-1

   

  KRYTERIA DO ZADANIA KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI
  Zadanie 17. (2 punkty)
  Które zdjęcie wybrałabyś/wybrałbyś jako ilustrację do tekstu ŻYCIE WŚRÓD KSIĄŻEK? Uzasadnij swój wybór. W argumentacji odwołaj się do tekstu. Nie cytuj sformułowań z arkusza i nie oceniaj walorów artystycznych zdjęć.
  2 punkty – Uczeń wskazuje jedną z dwóch fotografii (1. lub 2.) i formułuje powiązany z tekstem argument uzasadniający jej wybór, np.: Autor woli czytać książki w tradycyjnej formie, bo dostarczają mu również innego rodzaju przeżyć, np. estetycznych. Autor woli książki papierowe, bo zachowują w sobie ślady właściciela; Czytnik elektroniczny nie zastąpi autorowi kontaktu z książką tradycyjną, bo książka papierowa dostarcza innego rodzaju przeżyć, zachowuje w sobie ślady właściciela, każda jest inna.
  1 punkt – Uczeń formułuje argument uzasadniający wybór zdjęcia, ALE odwołuje się do tekstu ogólnikowo, np. Zdjęcie 2. lepiej pasuje do tekstu, bo autor lubi czytać książki papierowe. Autor nie chce korzystać z czytników, bo woli tradycyjne książki. Mężczyzna na zdjęciu 2., tak jak autor tekstu lubi czytać książki papierowe.
  0 punktów – Odpowiedź nie ma uzasadnienia w tekście, np. Najlepiej tekst zilustruje zdjęcie nr 2, bo autor bardzo długo pracował w bibliotece. LUB uczeń na potwierdzenie swojego wyboru przepisuje fragment z tekstu, LUB wyłącznie opisuje zdjęcie.