Wymień gatunki poetyckie popularne w oświeceniu. Które z nich sięgają swoimi korzeniami antyku ?

Wymień gatunki literackie popularne w oświeceniu. Które z nich sięgają swoimi korzeniami antyku ?

Bajka jest jednym z najstarszych gatunkówl iterakcich – pierwszym bajkopisarzem był prawdopodobne Ezop, grecki niewolnik żyjący w VI w p.n.e  Bajka to kótki utwór pisany wierszem, który przedstawia prostą historie i zawiera pouczający wniosek, czyli morał. Najczęściej bohaterami bajek były zwierzęta uosabiające typowe cechy ludzkie. W oświeceniu autorem bajek był Ignacy Krasicki np. ,, Jagnię i wilcy'', Wilk i owce '',  ,, Lew pokorny ''.

Poemat heroikomiczny  jest gatunkiem poetyckim  wywodzącym się z antyku, to dłuższy, wierszowany utwór epicki będący parodią eposu bohaterskiego, w którym błahy temat przedstawiony jest w spoósb przesadnie patetyczny w celu osiągnięcia efekty komicznego.

Ta pierwszy utwór tego gatunku uchodzi graka opowieśc o żabach, będąca komicznym naśladowaniem Iliady. Powstała w czasach Homera jemu była przypisywana. Teksty parodiujące epos bohatersi, popluarne a wntyku powróciły w późnym renesansie w przez następne dwa stulecia cieszyły sie powodzeniem wśród pisarzy i czytelników.

Innym gatunkiem literackim mającym swoje korzenie w antyku i  popularnym w oświeceniu była satyra. Obejmuje utwory osmieszajace jakieś postawy, poglądy czy zachowania, a także konkretne osoby lub środowiska. Satyra posługuje sie środkami wywołujacymi efekt komizmu, między innymi karykaturą i hiperbolą. Przykładem satyry oświeceniowej jest ,, Żona modna '' Ignacego Krasickiego, która ukazuje perypetie źle dobranej pary małżeńskiej.