Jaką rolę w życiu i kulturze starożytnych Greków i Rzymian odgrywały mity ?

Jaką rolę w życiu i kulturze starożytnych Greków i Rzymian odgrywały mity ? Czy współcześnie są one odczytywane podobnie ?

Opowieści o bogach i bohaterach stały się inspiracją do powstania wyobrażeń religijnych starożytnych Greków. Wyjaśniały tajemnice początków kosmosu i człowieka, tłumaczyły zjawiska przyrody, ludzkie uczucia i namiętności. Takie opowieści nazwano mitami, a ich zbiór – mitologią.

Mityczne opowieści, pokazujące związki świata ludzkiego i boskiego,  pozwalały starożytnym Grekom i Rzymianom odnaleźć w rzeczywistości sens i zarazem ją uświęcić. Mity dotyczyły świętości – sacrum ( łac. sacrum, to co święte ) . Rządzi nią tajemnica, nadprzyrodzona siła, wzbudzająca zarazem strach i fascynację. Przeciwieństwem sacrum jest profanum – sfera doświadczeń codziennych, pozbawionych jakiejkolwiek niezykłości ( łac.pro  ,, przed '' ,fanum ,, miejsce święte, świątynia ). Mity wyrażały podstawowe prawdy o naturze świata postrzeganego przez człowieka. Dlatego ich znaczenie i żywotność była o wiele większa niż trwałość religii,  z którą były związane.

W XX wieku powstało wiele szkół badawczych zajmujących się mitami. Jedni wskazywali związek mitów z rytuałem i magią, inni dostrzegli w tłumaczeniu rzeczywistości  przez mity i symbole jedną z najważniejszych cech ludzkiej psychiki , jeszcze inni uznawali za mit za wyraz zbiorowej nieświadomości, która jest zbiorem archetypów.

Mity w kulturze współczesnej straciły swoje sakralne znaczenie. W twórczości Zbigniewa Herberta tradycja antyczna odgrywała bardzo ważną rolę. Poeta cenił piękno i mądrość mitycznych opowieści, ale zdawał sobie sprawę, że w kulturze XX wieku odgrywają inną rolę. Współcześni czytelnicy traktują mity jako zbiór baśni lub nieprawdziwe historie nawiązujące do wydarzeń historycznych.