Które określenie pasuje lepiej do Homera : kronikarz wojny czy obserwator i znawca natury ludzkiej ?

Które określenie pasuje lepiej do Homera : kronikarz wojny czy obserwator i znawca natury ludzkiej ? Uzasadnij swoje zdanie.

Homer tworząc ponadczasowe eposy Iliadę i Odyseję zapisał się w historii literatury jako doskonały kreator ciekawych osobowości, a jego dzieła udowadniają, że stał się też najlepszym kronikarzem wojny.  Od Homera wywodzi się topos oblężonego miasta. Uważam, że Homera fascynuje natura ludzka, jest większym obserwatorem i znawcą natury ludzkiej niż kronikarzem. Wojna, którą opisuje staje się tylko pretekstem do opowiedzenia historii bohaterów, którzy w niej biorą udział.

Homer potrafi jako doskonały obserwator natury ludzkiej wskazać na związek uczuć Greków i wydarzeń historycznych. Wszystkie czyny bohaterów tworzą historię wojny, którą Homer zapisuje. Wydaje się, że Homer jest zafascynowany olbrzymim wpływem namiętności i emocji na postępowanie człowieka. Konsekwencje wyborów ludzkich stają się często inne od oczekiwanych.

Iliada powstała w Grecji około VIII w. p.n.e stanowi wybitne osiągnięcie literatury antycznej stanowi bogate źródło o kulturze Greków. Tytuł pochodzi od greckiej nazwy Ilion ( Troja ). Składający się z 24 pieśni utwór nawiązuje do mitu o wojnie trojańskiej, Homer przedstawił 50 ni z dziesiątego roku wojny, którą Grecy pod wodzą Agamemnona toczyli z Trojanami. W eposie opowiada o konsekwencjach gniewu Achillesa. Wyjaśnia przyczyny sporu, powodem sporu Achillesa jest odebranie mu branki Bryzeidy przez Agamemnona. Ta decyzja sprawia, że bohater nie bierze udziału w walce, którą Grecy przegrywają. Achilles musi przygotować się na niespodziewany cios, w walkach ginie jego przyjaciel Patroklos. Grecki bohater zabija w pojedynku Hektora, aby pomścić śmierć przyjaciela. Homer w szczegółowy sposób opisuje zachowania rozgniewanego bohatera, nazywa uczucia, jakich doświadcza, stosuje porównania homeryckie i metafory, aby oddać złożoność uczuć Achillesa.

Homer z równą wnikliwością opisuje szczegóły stroju wojowników, etapy walk , czy przygotowani do bitwy. Czytelnik dzięki plastycznym opisom może sobie wyobrazić , pole walki, broń użytą w bitwach, a także elementy stroju i zbroi.  Zachwycający stylistyką oraz bogactwem środków stylistycznych opis tarczy Achillesa świadczy o wyjątkowym talencie poetyckim oraz dużej wiedzy z zakresu broni.  Walka Homera z Achillesem dostarcza cennym informacji na temat uzbrojenia u taktyki walki, ale myślę, że Homera bardziej interesują zachowania i emocje walczących niż sam pojedynek.

Moim zdaniem Homera należy uznać za wybitnego znawcę natury ludzkiej, który z wielka przenikliwością nakreśla myśli, przeżycia, emocje i uczucia bohaterów.