Czy we współczesnej Polsce rozpowszechnione są wzory obyczajowe, które uważasz za naganne i szkodliwe ?

Czy we współczesnej Polsce rozpowszechnione są wzory obyczajowe, które uważasz za naganne i szkodliwe ?

Od niedawna wykształcił się wzorzec niewłaściwego zachowania w samolotach. Polscy podróżni słyną z nadużywania alkoholu, palenia paierosów, a także niekulturalnego i obrażającego obsługę zachowania w czasie lotu.  Takie niestandardowe zachowania Polaków stają się coraz powszechniejsze i wystawiają Polsce złą opinię, a jej obywateli stają niechcianymi  i uciążliwymi podróżnikami. Linie lotnicze przewidują wysokie kary za            ,, niestandardowe ''   zachowania  i wprowadzają rygorystyczne przepisy.

Problem jest tak duży, że za takie wykroczenia przewidziano surowe kary: zatrzymanie na lotnisku, aresztowania, rozprawa przed kolegium do spraw wykroczeń oraz wysokie kary pieniężne. Najgorsi podróżni mogą zostać wpisani na tak zwaną ,, czarną listę '' , czyli brak możliwości podróżowania określonymi liniami lotniczymi.

W prasie często  pojawiają się informacje o zatrzymaniu lub wysadzaniu grupy Polaków, którzy  łamią przepisy w czasie lotu  pijąc alkohol i paląc tytoń na pokładzie samolotu. Wydaje się, że takie zachowania stały się modne oraz stają wzorcem obyczjowych szkodliwym i nagannym. Z całą pewnością nieodpowiedzialne zachowania Polaków podróżujących samolotami obniża bezpieczeństwo lotu i przyczynia się do dyskomfortu pozostałych podróżnych.