Obraz tragedii rodzinnej ? Przedstaw zagadnienie, wykorzystując wnioski z interpretacji podanych fragmentów dramatu Zygmunta Krasińskiego Nie –Boska komedia i znajomość całego utworu.

Obraz tragedii rodzinnej ? Przedstaw zagadnienie, wykorzystując wnioski z interpretacji podanych fragmentów dramatu Zygmunta Krasińskiego Nie –Boska komedia i znajomość całego utworu.

        Dramat romantyczny ,, Nie – Boska komedia '' Zygmunta Krasińskiego, szczególnie jego dwie pierwsze części określa się jako dramat rodzinny. Główny bohater Mąż swoim postępowaniem przyczynia się do tragedii całej rodziny.
       Maż w kolejnym częściach dramatu funkcjonuje jako hrabia Henryk, w pierwszej części przedstawia się jako poeta. Pełen nadziei i miłości bierze ślub z Marią, mówi ,, zstąpiłem do ziemskich ślubów, bom znalazł tę, o której marzyłem, – przekleństwo mojej Glowie, jeśli ją kiedyś kochać przestanę ''. Mąż sam tymi słowami wywołuje szereg postępujących po sobie zdarzeń, które prowadzą do tragedii rodzinnej. Mąż – poeta początkowo szczęśliwy, pełen miłości szybko spostrzega, że pragnie wznieść się ponad codzienność, szuka wzniosłych doznań, nieziemskiej miłości, poszukuje ideału. Chór Złych Duchów spełnia oczekiwania niewiernego męża, w sypialni pojawia się piękna Dziewica symbol pragnień poety, sławy i życia w raju. Mąż dokonuje porównania miedzy zjawą a żoną, mówi do zony ,, sądziłem, że to ty jesteś marzeniem moim, a otóż po długiej przerwie wróciło ono i różnym jest od ciebie. Żal niespełnionych marzeń, nieograniczonych możliwości sprowadza do duszy poety żal, sprawia, że zdradza żonę i podąża za zjawą- złudnym ideałem. Nie potrafi pogodzić się ze swoimi codziennymi obowiązkami ,, Od dnia ślubu mojego spałem snem odrętwiałych, snem żarłoków, snem fabrykanta Niemca przy żonie Niemce – świat cały jakoś zasnął wokoło mnie na podobieństwo moje – jeździłem po krewnych, po doktorach, po sklepach, a że dziecię ma się mi narodzić, myślałem o mamce”. Poeta przyznaje, że jego żona nie jest godna jego miłości, jest pełen egoizmu, szybko zapomina o obowiązkach wobec rodziny, kuszony przez Dziewicę.

             Zdradzona i opuszczona żona zdaje sobie sprawę z pragnień męża, w czasie chrztu pragnie walczyć o miłość ojca dla syna. Błogosławiąc syna – Orcia , prosi ,, Bądź poetą, aby ojciec się kochał, nie odrzucił kiedyś ‘’. Pragnienie matki spełnia się, Orcio staje się poeta, co sprowadza na niego nieszczęścia, pozbawia wzroku, a później prowadzi do śmierci. Matka nieświadomie staje się przyczyną tragedii chłopca, nie może on w pełni cieszyć się z życia, jest dręczony wizjami.

          Postępowanie niewiernego Męża, jego zdrada, odrzucenie, brak miłości prowadzi Marię do obłędu i śmierci. Olbrzymią winę ponosi Mąż, którego myśli i pragnienia doprowadziły rodzinę do tragedii. W części drugiej Maż zrozumiał, że jego syn traci wzrok, Orcio może widzieć tylko ,, oczyma duszy ‘’. Załamany ojciec pragnie upomną się o krzywdę dziecka, nie zdając sobie jeszcze sprawy, że sam do niej doprowadził. Uświadamia mu to Głos mówiąc ,, Twój syn poetą – czegóż żądasz więcej ? ''.
         W czwartej części Maż nie może pogodzić się z przypadkowa śmiercią syna, poczuciem winy i odpowiedzialności za swoje błędne decyzje i niewłaściwe wybory rzuca się w przepaść. Sam wymierza sobie karę, za nieszczęścia, które sprowadził na rodzinę . Ponosi osobistą porażkę jako Mąż i patriota.