Znajdź w ludziach bezdomnych przykłady zastosowania technik realistycznej, naturalistycznej i impresjonistycznej.

Znajdź w ludziach bezdomnych przykłady zastosowania technik realistycznej, naturalistycznej i impresjonistycznej.

Poetyka Ludzi bezdomnych wiele zawdzięcza realistycznej powieści pozytywistycznej. Na związek ten wskazuje wielość realiów społeczno-obyczajowych zaczerpniętych z obserwacji różnorodnych środowisk. Znajdujemy tu szczegóły z życia robotników fabryk i górników, ubogich Żydów, arystokracji, inteligencji, dyrektorów instytucji (Cisowskiego sanatorium i kopalni), lekarzy, nauczycieli. Wiele opisów dotyczących najbiedniejszych warstw jest przeprowadzonych zgodnie z normami powieści naturalistycznej (Żeromski gromadził do swojego utworu „dokumenty"). Równie istotne są jednak w powieści tendencje psychologizujące. W przeważającej części utworu świat przedstawiony jest z perspektywy jednego bohatera (dominuje mowa pozornie zależna, w pamiętniku Joasi pojawia się narracja pierwszoosobowa).
Obserwujemy różne stany psychiczne postaci, czasem są to ulotne uczucia, nastroje i wrażenia, uchwycone i utrwalone techniką impresjonistów (warto zwrócić uwagę na tytuły rozdziałów, np. O zmierzchu). Z symbolizmem związane są w powieści opisy przyrody oddające stan ducha postaci, pejzaże współgrające z ich uczuciami, a także pojedyncze elementy zaczerpnięte z natury i kultury obciążone symbolicznym znaczeniem, takie jak Wenus z Milo i Rybak, rozdarta sosna, krzyk pawia czy fragment wiersza Słowackiego bądź Asnyka (również tytuły rozdziałów). Symboliczny jest również tytuł powieści.