Odszukaj w Melodii mgieł nocnych fragmenty, które oddają wrażenia różnych zmysłów.

  Odszukaj w Melodii mgieł nocnych fragmenty, które oddają wrażenie różnych zmysłów.

  Tetmajer dążył do wywoływania doznań zmysłowo – uczuciowych u odbiorcy przez wykorzystywanie synestezji, czyli swobodnego kojarzenia różnego typu wrażeń na przykład dotyczących barw i dźwięków. Synestezja to zjawisko psychiczne polegające na kojarzeniu ze sobą wrażeń pochodzących z różnych zmysłów. Opisy dźwięków, kolorów, wrażeń dotykowych w utworze sprawiają, że oddziałuje ona na wszystkie zmysły

  Można dostrzec inne wrażenia zmysłowe;

  • ruch

  pląsajmy po przestworzach głębinie

  okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca

  pijmy kwiatów woń rzeźwą

  – oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona

  • barwa

  tęczą blasków nasyca

  gwiazd promienie przybiją do skał mostów tych końce

  • dotyk

  puchem mlecza się bawmy(..) i sów pierzem puszystym

  • zapach

  – pijmy kwiatów woń trzeźwą

  Do połączenia wszystkich tych doznań poeta używa synestezji, czyli metody pozwalającej kojarzyć ze sobą różne wrażenia zmysłowe – słyszeć barwy, widzieć zapach, ( szumy powiewne, wchłaniajmy potoków szmer).

  Utwór przedstawia piękno natury. Mgły przypominają dzieci, które bawią się ze sobą, wykorzystując do tego elementy przyrody ( księżyc, gwiazdy, kwiaty,nietoprze, ćmy). Są swobone i wolne swoim otoczenieu, wśród dzikiej i nieskażonej przyrody. Przedstawiony opis jest impresjonistyczny – poeta stara się oddać chwilę, zatrzymać w ruchu, to co ulotne. Wykorzystuje do do tego całe bogactwo języka.