Co oznacza termin kultura popularna ?

Co oznacza termin kultura popularna ?

Terminem kultura popularna określa się główny nurt kultury (mainstream), którego charakteryzuje masowość produkcji, przekazu i odbioru. Do kultury popularnej zalicza się utwory z różnych epokach, o różnej tematyce oraz formie przekazu, na przykład dzieła Williama Szekspira, powieści Henryka Sienkiewicza, ale też komiksy i wydawane seriami romanse.

Na powszechny dostęp do dzieł kultury zmieniła rewolucja przemysłowa. Przyczyniła się nie tylko do dynamicznego rozwoju miast, ale też wpłynęła na wrost zamożności społeczeństwa, które stawało się coraz lepiej wykształcone. Sprawiła, że produkty kultury dzięki wynalazkom stały się ogólno dostępne  dla każdego, nawet przeciętnego odbiorcy.

Rozwój kultury popularnej obserwuje się po I wojnie światowej. Głównie dzięki pojawieniu się radia, telewizji, filmu, wydawnictw czy fotografii. Postępujące przemiany społeczne sprawiły, że kultura popularna osiągnęła punkt określany niejedokrotnie jako pierwszy próg umasowienia, (próg drugi będzie wiązał się z dominacją telewizji ).

Za pierwszy film dzwiękowy w kinematografii uznaje się Śpiewaka jazzbandu Alana Croslanda z 1927 roku.  Naprawdę był to film niemy, do którego dodano muzykę oraz partie śpiewane. Dialogi były wyświetlane w postaci napisów. Jako pierwszy film w pełni dzwiękowy uznaje się Światła Nowego Jorku Bryana Foya z 1928 roku.