Miłosna pasja Denis de Rougemont. Wypisz z początkowych zdań tekstu sformułowania pozytywnie wartościujące.


1. Wypisz z początkowych zdań tekstu sformułowania pozytywnie wartościujące. Wyjaśnij, czego dotyczą w jakim celu zostały użyte.

Sformułowania pozytywnie wartościujące :

szlachetni panowie  – autor zwraca się do odbiorców poematu, podkreślając ich wartość jako słuchaczy,

piękna opowieść o miłości i śmierci – Autor podkreśla walory swojego utworu, zamierza zachęcić do przeczytania poematu, pisząc o czym jest utwór ( o najpiękniejszym uczuciu –  miłości, ale też związanym z nią cierpieniu – śmierci ).  Zaznacza też, że opowieść jest piękna, czyli wzruszająca, ciekawa, zadziwiająca.


2.Jaki wzorzec miłości przyjął się, zdaniem autora, w naszej kulturze ? Określ ten wzorzec, cytując odpowiednie określenia z tekstu lub dobierając własne sformułowania.

Romanse ( opowieści miłosne )  zajmowały się tylko miłością śmiertelną- to znaczy miłością zagrożoną i skazaną wyrokiem samego życia.Ani rozkosz zmysłowa, ani spokój małżeństwa nie podniecają lirycznych doznań uczuciowych w literackiej kulturze Zachodu.


3.Sprawdź w słowniku wyrazów obcych źródłosłów i znaczenie wyrazu ,,pasja ''. Wyjaśnij na tej podstawie sens wyrażenia ,, miłosna pasja ''.

Źródłosłów ( pochodzenie wyrazu ) –  pasja, ‘męka Pańska’, łac. passio (cd pati, ‘cierpieć’), pasyjny; wedle łaciny i włoszczyzny (passione; nasz pasjonat z włos. passionato, ‘namiętny’) pasja i ‘namiętność’, ‘złość, furja’; tu i pasjans z franc. parience (łac. patientia), ‘gra, co wymaga cierpliwości’ ( Aleksander Brückner  Słownik etymologiczny języka polskiego ).

Znaczenie wyrazu pasja : –  ,, wielkie zamiłowanie do czegoś '' ( Słownik języka polskiego )

Wyrażenie ,, miłosna pasja '' – oznacza obdarzanie miłością, ale też całkowite dla niej poświecenie,  nie jest ważne, aby miłość była spełniona, przeciwnie, w miłość musi być wpisane cierpienie, nieszczęście, kochankowie nie mogą być razem – rozdzielają ich przeszkody nie do pokonania, dlatego cierpią  z miłości niespełnionej.


4. Rozwiń w kilku zdaniach myśl autora ,, Miłość szczęśliwa nie ma historii ''.

Najbardziej wzrusza w literaturze miłość nieszczęśliwa, jest najbardziej rozpowszechniona w najstarszych legendach oraz najpiękniejszych pieśniach.  Historię miłosną, w której nie ma cierpienia szybko się zapomina, czyli miłość szczęśliwa nie ma historii. Opowiedziana historia miłosna staje się ciekawa i zapamiętana, gdy życie jej bohaterów jest zagrożone śmiercią lub jeden czy dwoje kochanków umiera. Liczy się pasja w miłości, czyli cierpienie związane z uczuciem łączącym dwoje zakochanych.

 


5. Przywołaj kilka przykładów współczesnych utworów ( np. książek, filmów, musicali, tekstów piosenek) poświęconych miłości.Rozważ na ich podstawie, czy prawdziwa jest teza postawiona w tekście.

W filmie ,, Wichrowe wzgórza '' opowiedziana jest historia miłości nieszczęśliwej, niespełnionej, trudnej wiążącej się z cierpieniem pary zakochanych. Pan Earnshaw przywozi z podróży bezdomnego, cygańskiego chłopca. Wkrótce pomiędzy jego córką, a przybyszem rodzi się namiętne uczucie. Córka pana Earnshawa chociaż darzy głębokim uczuciem przybysza nie może przyznać się do swojego uczucia, dzieli ich jej  pozycja społeczna. Gdy umiera jako duch odwiedza ukochanego, ponieważ nie może  o nim zapomnieć. To przykład miłości, w którą wpisane jest cierpienie  i śmierć ukochanej. Dzięki pasji tej miłości powieść ,, Wichrowe wzgórza '' cieszyła się olbrzymią popularnością, powstały na jej podstawie dwie ekranizacje.

Tragedia ,, Romeo i Julia ' to najpopularniejsza historia miłosna. Miłość zakochanych kończy się śmiercią bohaterów, w ich miłość wpisany jest konflikt rodów : Montecchich i Capuletich.