Jądro ciemności streszczenie krótkie

JĄDRO CIEMNOŚCI

KRÓTKIE STRESZCZENIE 

        Marlow – marynarz służący na wycieczkowym żaglowcu „ Nellie", opowiada o swojej wyprawie do Afryki, którą odbył jako kapitan parowca. Podróż stała się okazją do obserwacji zarówno dziewiczej przyrody, jak i brutalnych ludzkich zachowań, będących przejawem zła tkwiącego w człowieku. Stacja kolonii belgijskiej u ujścia rzeki Kongo wywarła na Marlowie przygnębiające wrażenie. Było to miejsce zaniedbane i opuszczone, a pracujący tam Murzyni – wynędzniali i wychudzeni. W stacji centralnej, znajdującej się w głębi lądu, bohater spędził kilka miesięcy. Dostrzegł nieprawidłowości w pracy kolonizatorów. Zamiast dbać o interesy spółki, zajmującej się handlem kością słoniową, starali się oni jak najwięcej korzyści pozyskać dla siebie. Marlow w czasie wyprawy w głąb Afryki często słyszał od napotykanych na swej drodze ludzi o Kurtzu, agencie odległej stacji, który był bardzo chory. Przedstawiano go jako jednostkę wybitną, niepospolitą. Podczas długiej podróży do stacji Kurtza Marlow i jego współtowarzysze zostają napadnięci przez tubylców, a w bohaterze coraz bardziej wzrasta niepokój.

               Gdy dociera on wreszcie do celu wyprawy, Kurtz, wyniszczony przez chorobę, czczony jest przez tamtejszych mieszkańców niczym bóstwo. Tubylcy są mu całkowicie oddani, a najbardziej obawiają się tego, że Kurtz ich opuści. Marlow, którym targają różne myśli i emocje, nie wie, czy tajemniczy Kurtz to szaleniec, czy wybitna jednostka.

          Podczas podróży powrotnej umierający Kurtz opowiada Marlowowi o swoich planach i marzeniach, o władzy i sławie, ostatecznie wyczerpany chorobą – umiera. Po powrocie Marlow nie potrafi powiedzieć całej prawdy o Kurtzu jego narzeczonej.