Odpowiedzi matura polski maj 2011 cz. II pisanie własnego tekstu

  Egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy maj 2011

  CZĘŚĆ II
  Tworzenie informacji Napisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu

  Temat 1. Analizując wiersze Gdy tu mój trup… Adama Mickiewicza oraz Światło w ciemnościach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości. Wykorzystaj właściwe konteksty.
  I. ROZWINIĘCIE TEMATU
  Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.
  1. Określenie zasady zestawienia tekstów, np.: 2 p.
  a. wiersze z różnych epok, podejmujące podobny problem,
  b. wiersze – wyznania,
  c. refleksyjny charakter wypowiedzi,
  d. bohater liryczny – emigrant,
  e. podmiot mówiący utożsamiony z autorem,
  f. nostalgiczny charakter utworów.
  2. Przedstawienie świata rzeczywistego bohatera w wierszu Gdy tu mój trup…, np.: 3 p.
  a. nieakceptowany przez bohatera,
  b. miejsce przebywania, emigracji,
  c. wywołuje uczucie obcości,
  d. rodzi poczucie zniechęcenia,
  e. wymaga zachowania pozorów, konwenansów,
  f. rodzi poczucie rozdwojenia,
  3. Przedstawienie świata marzeń bohatera w wierszu Gdy tu mój trup…,, np.: 5 p.
  a. miejsce ucieczki duszy,
  b. miejsce wyimaginowane,
  c. świat wspomnień,
  d. ojczyzna myśli,
  e. strony rodzinne (ganek domu),
  f. miejsce młodzieńczych przeżyć, przyjaźni i miłości,
  g. piękny, idylliczny,
  h. świat natury (pola, łąki, drzewa),
  i. zapewnia szczęście,
  j. wyidealizowany (raj, arkadia)
  4. Przedstawienie świata rzeczywistego bohaterki w wierszu Światło w ciemnościach, np.: 4 p.
  a. miejsce przebywania, inne niż ojczyzna,
  b. świat jawy, w którym życie toczy się w ciągu dnia,
  c. miejsce codziennych, monotonnych zajęć, nieistotnych spraw,
  d. zaspokaja potrzeby ciała,
  e. nie zaspokaja potrzeb duchowych,
  f. przytłacza,
  g. świat – labirynt,
  h. traktowany z pogardą (bezsilnością, bólem),
  i. powrót ze snu do rzeczywistości jest bolesny (światło w oczy).
  5. Przedstawienie świata marzeń bohaterki w wierszu Światło w ciemnościach, np.: 5 p.
  a. istnieje w snach,
  b. konkretny – Polska,
  c. rodzinne miasto – Kraków (przywołane rzeczywiste nazwy miejsc, ulic),
  d. miejsce znajome, przyjazne,
  e. daje poczucie bezpieczeństwa – dom rodzinny,
  f. eden (biblijny raj) – przestrzeń sacrum,
  g. jest małą ojczyzną,
  h. obiekt tęsknoty.
  6. Funkcjonalne zastosowanie kontekstów interpretacyjnych, np.: 3 p.
  a. biograficznego,
  b. historycznego,
  c. historycznoliterackiego,
  d. kulturowego.
  7. Podsumowanie, np.:

  • wymienienie podobieństw i różnic w obrazach świata rzeczywistego i świata marzeń (np.: stwierdzenie, że utracona ojczyzna jest ciągle żywa we wspomnieniach poetów, cierpią z powodu oddalenia, rzeczywistość budzi różne uczucia, ucieczka w marzenie i sen) oraz dostrzeżenie ich związków z kontekstami; 3 p.
  • wskazanie podobieństw/ podobieństwa i różnicy; 2 p.
  • wskazanie podobieństwa lub różnicy. 1 p.

  Temat 2. Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści.
  W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi.
  I. ROZWINIĘCIE TEMATU
  Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.
  1. Wstępne rozpoznanie fragmentów powieści, np.: 2 p.
  a. funkcjonalne wobec tematu określenie problematyki powieści,
  b. umiejscowienie fragmentów w utworze (dotyczą różnych etapów rozwoju romansu
  Zenona z Justyną),
  c. przedstawienie bohaterów (przynajmniej Justyny i Zenona),
  d. dostrzeżenie, że każdy z bohaterów widzi inaczej Justynę i jej związek z Zenonem.
  2. Przedstawienie stosunku pani Żanci do Justyny i jej związku z Zenonem, np.: 3 p.
  a. jest jej ulubienicą,
  b. jej zdaniem jest ładna („rasowa”),
  c. chwali ją w rozmowach z synem,
  d. matka Zenona przenosi na syna swoją tolerancję wobec romansów męża,
  e. dwuznaczność moralna takiej postawy matki Zenona.
  3. Przedstawienie stosunku Zenona do Justyny i jej związku z nim, np.: 5 p.
  a. jego stosunek do niej się zmienia,
  b. Justyna pociąga go fizycznie,
  c. w jego świadomości jest częścią Boleborzy,
  d. staje się dla niego kłopotem w mieście,
  e. jest bezradny wobec uczucia litości wobec niej,
  f. Zenon uważa, że jego związek z Justyną tylko pozornie jest czymś pospolitym,
  g. traktuje ją egoistycznie, uwiódł uczciwą dziewczynę, korzystając z jej zakochania,
  h. szuka usprawiedliwień dla związku z Justyną (jest hipokrytą),
  i. chce uniknąć odpowiedzialności, nie czuje się winny,
  j. powtarza „boleborzański schemat”.
  4. Przedstawienie opinii Elżbiety o Justynie i związku z Zenonem, np.: 4 p.
  a. nie jest ładna,
  b. nie ma gustu,
  c. jest pospolita (ordynarna, głupia),
  d. wymaga pomocy,
  e. Elżbieta traktuje Justynę z wyższością,
  f. jest zazdrosna o związek Justyny z Zenonem,
  g. związek Zenona z Justyną jest dla niej zarazem bolesny i upokarzający,
  h. obraz Justyny ewoluuje w oczach Elżbiety,
  i. stosunek Elżbiety do Justyny jest niejednoznaczny.
  5. Przedstawienie opinii Justyny o sobie i jej związku z Zenonem, np.: 4 p.
  a. nie uważa się za osobę naiwną,
  b. ufa Zenonowi (uważa go za wyjątkowego mężczyznę),
  c. jest gotowa dla niego wszystko poświęcić,
  d. Zenon jest najważniejszy w jej życiu,
  e. jej postawa zmienia się (rezygnuje z Zenona),
  f. jest dumna (nie chce przyjąć pomocy od Elżbiety).
  6. Określenie konsekwencji wynikających z zestawienia różnych spojrzeń na bohaterów, np.: 4 p.
  a. pogłębienie charakterystyki postaci, prezentacja ich motywacji,
  b. obiektywizm,
  c. ukazanie złożoności ludzkiej psychiki,
  d. ukazanie niemożności uzyskania jednoznacznego obrazu człowieka,
  e. ukazanie wpływu uwarunkowań społecznych na sposób postrzegania świata (wyższe
  i niższe warstwy, mężczyźni i kobiety…),
  f. ukazanie znaczenia schematu (wzorów wyniesionych z domu) w życiu człowieka,
  g. ukazanie różnych postaw etycznych,
  h. ukazanie wpływu stanu emocjonalnego na sposób postrzegania świata,
  i. wskazówka do interpretacji tytułu.
  7. Podsumowanie, np.:

  • dostrzeżenie złożoności opinii bohaterów o Justynie i jej związku z Zenonem oraz tego, że stosunek do Justyny ujawnia różnorodność osobowości (postaw) bohaterów;
  • dostrzeżenie związku takiego sposobu prezentowania postaci literackiej z problematyką (np.: psychologiczną, społeczną, etyczną, filozoficzną) powieści; 3 p.
  • dostrzeżenie złożoności opinii bohaterów o Justynie i jej związku z Zenonem oraz tego, że stosunek do Justyny ujawnia różnorodność osobowości (postaw) bohaterów; 2 p.
  • dostrzeżenie złożoności opinii bohaterów o Justynie i jej związku z Zenonem lub dostrzeżenie, że stosunek do Justyny ujawnia różnorodność osobowości (postaw etycznych) bohaterów. 1 p.

  II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów)
  Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
  – podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie;
  przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym; 5 p.
  – uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie
  głównych części; 3 p.
  – wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1 p.
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  III. STYL (maksymalnie 5 punktów)
  – jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi,
  urozmaicona leksyka; 5 p.
  – zgodny z zastosowana formą wypowiedzi, na ogół jasny, wystarczająca leksyka; 3 p.
  – na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe. 1 p.
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów)
  – język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja; 12 p.
  – język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja; 9 p.
  – język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia; 6 p.
  – język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych (słownictwo i frazeologia), fleksyjnych; 3 p.
  – język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, leksykalnych. 1 p.
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty)
  – bezbłędna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne błędy); 3 p.
  – poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia), na ogół poprawna interpunkcja; 2 p.
  – poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia), interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). 1 p.
  Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.
  VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY ( 4 punkty )

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.