Scharakteryzuj postawę Konrada wobec Boga.

Scharakteryzuj postawę Konrada wobec Boga. Dlaczego uważa on, że ma prawo żądać od Stwórcy ,, rządu dusz”  ?

Konrad w Wielkiej Improwizacji ukazany jest jako romantyczny Prometeusz. Występuje przeciwko Bogu w imię dobra ludzkości. Domaga się do Boga ,, rządu dusz ”, aby wyzwolić swoją ojczyznę oraz inne narody.

Konrad utożsama się z bojownikiem sprawy narodowej, romantycznym poetą, który został aresztowany przez swoją działalność patriotyczna i polityczną. Przebywa ze swoimi przyjaciółmi filomatami i filaretami w bazyliańskiej celi.  W pełnym ekspresji monologu, jakim jest improwizacja zwraca się Boga. Bóg nie odpowiada Konradowi, marzącemu o dialogu z Bogiem. Słowa Konrada stają się monologiem, odwagi,  aby wystąpić przeciw Bogu, dodaje mu miłość do ojczyzny. Konrad nadaje sobie prawo zwracania się Boga, ponieważ uważa, że są sobie równi. Takie przekonanie uzasadnia argumentem, że obaj są twórcami, Konrad jako poeta, Bóg jako Stworca świata.

Poeta dostrzega swoją wyższość, mówi, że Bóg nie kocha ludzi, jest ,,tylko mądrością”. Bluźni Bogu, który nie odpowiada – milczy. Poeta czuje się zlekceważony, więc prawie nazywa Boga carem. Ostatnie słowo , ,car ” wypowiada diabeł kończąc największe bluźnierstwo przeciw Bogu.