Przejrzyj didaskalia, w których znajdują się uwagi o zachowaniu i sposobie mówienia Gustawa. Wypisz określenia oddające jego stan psychiczny.

Przejrzyj didaskalia, w których znajdują się uwagi o zachowaniu i sposobie mówienia Gustawa. Wypisz określenia oddające jego stan psychiczny. Porównaj następujące po sobie emocje. Jak sądzisz, dlaczego nastrój bohatera tak bardzo się zmienia ?

Określenie oddające stan psychiczny Gustawa :

– Gustaw mówi z żalem
– z dziką ironią
– z determinacją
– pomieszany
– zamyślony
– z wściekłością
– obłąkaniem i wzmagającą się gwałtownością

Nastrój bohatera zmienia się ponieważ Gustaw w swoim monologu wyraża sprzeczne uczucia, podczas monologu traci wątek, gestykuluje, śpiewa na przemian śmieje się i płacze. Mickiewicz zamierzał w ten sposób pokazać stan umysłowego oraz uczuciowego rozstroju. Tak zachowują się ludzie nieszczęśliwie zakochani i szaleńcy.

Jak rozumiesz rozpoczynający monolog bohatera zwrot ,,kamienni ludzie!"? Wyjaśnij, dlaczego jest on opatrzony wykrzyknikiem.

Gustaw używając zwrotu ,, kamienni ludzie '' ! zwraca się do świata, który oskarża on o obojętność wobec wielkich uczuć i pogrąża się w swoim bólu. Wykrzyknik ma podkreślić, że wypowiedz ma charakter oskarżenia wobec wszystkich, którzy nie rozumieją cierpienia z jakim wiąże się nieszczęśliwa miłość, to oskarżenie ludzi nieczułych z kamienia.

W jaki sposób interpunkcja służy podkreśleniu intencji wypowiedzi Gustawa ?
a) Zwróć uwagę na wykrzykniki i pytajniki. Policz ile jest zdań oznajmujących, wykrzyknikowych i pytających.Przedstaw wnioski.

Zdania wykrzyknikowe – 19

Zdania pytające – 3

Najwięcej jest zdań wykrzyknikowych, co oznacza, że uczucia Gustawa są gwałtowne, bardzo przeżywa nieszczęśliwą miłość, w jednej chwili wyznaje miłość ukochanej w drugiej oskarża cały świat o obojętność.

Zdania pytające świadczą o niepewności oraz sprzeczności uczuć, Gustaw nie jest pewien, czy powinien kochać czy raczej już nienawidzić, na pewno nie nie może być obojętny wobec ukochanej.
b)Zwróć uwagę na użycie wielokropka. Ile zdań zawiera wykropkowania ? Określ funkcje, jakie pełni ten znak graficzny.

Zdania zawierające wykropkowania – 12

Duża ilość zdań zawierających wykropkowania świadczy, o tym, że Gustaw jest pełen sprzecznych uczuć, waha się , nie wie jak postąpić, co powiedzieć.  Te zdania służą nie tylko chwili refleksji, mają wyrażać momenty, w których Gustaw się zastanawia, ale też wyrażają jego niepewność uczuć, ich zmienność.

Niemal każdego dnia, także dziś, pojawiają się nowe piosenki o miłości. Przywołaj te piosenki, w których dostrzegasz podobieństwo do ujęć romantycznych.

Piosenką, w której bohater tak bardzo kocha, że zamierza w imię tego uczucia umrzeć jest utwór Myslovitz  „Chciałbym umrzeć z miłości” Myslovitz . Siła tych uczuć przypomina cierpienia z miłości Wertera, który popełnia samobójstwo z powodu niespełnionej miłości. W utworze  „Do Ani”  zespołu Kult bohater piosenki podkreśla, jak bardzo kocha i potrzebuje swojej wybranki. To przykład romantycznego uczucia. „Miłość od pierwszego spojrzenia” Maanam to piosenka, która pokazuje miłość romantyczną, taką która wskazuje, że zakochać można się od pierwszego wejrzenia.