Wzorując się na tekście Andrzeja Kajetana Wróblewskiego napisz biografię wybranej osoby.

 

Wzorując się na tekście Andrzeja Kajetana Wróblewskiego napisz biografię wybranej osoby.

Mari Skłodowska – Curie należy do grona 12  njaważniejszych kobiet w historii świata.

Maria Skłodowska- Curie  urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r. Jej ojciec był nauczycielem fizyki.  Maria Skłodowska  była wzorową uczennicą, szkołę średnią w Warszawie ukończyła, a za bardzo dobre wyniki zdobyła złoty medal. Następnie przez kolejne osiem lat pracowała jako nauczycielka.

 W roku 1891 rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Sorbonie. Ukończyła studia w roku 1895 uzyskując  tytuł licencjata nauk matematycznych i fizycznych.

W roku 1895 wzięła ślub z Potrem Curie i przyjęła obywatelstwo francuskie. Rozpoczęła badania nad promietwórczością, jednak w czasie gdy kobietom odmawiano studiowania na wyższych uczelniach, podważano możliwość samodzielnego wymyślenia przez Marię pomysłu badań. Powszechnie uważano, że jej mąż podsunął jej pomysł i czuwał nad jej badaniami. Maria był skromną osobą i zawsze powtarzała, że badania są ich wspólnych dziełem, chociaż naprawdę sama dokonała odkryć w dziedzinie promietwórczości.

Zawdzięczmy jej teorie promieniotwórczości, technik rodzielania izotopów, odkrycie nowych pierwiastków : radu i polonu.

Mało znany jest fakt, że Maria jako młoda dziewczyna pracowała jako guwernantka u państwa Żurawskich, gdzie poznała i pokochała Kazimierza. Chociaż jej miłość była odwzajemniona, rodzice ukochanego nie wyrazili zgody na związek biednej guernantki z ich synem. Maria musiała opuścić dworek Żurawskich. Ciekawe jest, że pomimo doskonałych wyników w nauce nie mogłaby studiować na polskiej uczelni, ponieważ była kobietą. Dla pań nie było miejsca na polskich uczelniach, musiała zatem podjąć pracę guwernantki, zanim wyjechała do Francji.

Do mało znanych informacji, należy fakt, że siostra Marii – Bronisława jako perwsza podjęła studia we Francji i namówiła Marię na wyjazd do uczelni w Sorbonie.

Zachowały się relacje, że Maria Skłodowska – Curie była ateistą. Najprawdopodobnie powodem odrzucenia religii była śmierć matki, Maria jako dziewczynka musiała pogodzić się ze stratą bliskiej osoby. Z tego powodu wzięła tylko ślub cywilny  z Piotrem Curie.

Na temat Marii kraży wiele zadziwiających informacji.  Zapisała się na kartach histroii jako jedna z pierwszych kobiet, które mogą pochwalić się zdobyciem prawa jazdy.  W czasie I wojny światowej pracowała jako szefowa wojskowej komórki medycznej. Podjęła decyzję o zdobyciu praw jazdy, aby poprowadzić samochód przewożący aparat  Roentgena i docierać do rannych.

Maria Skłodowska-Curie była matką dwóch córek – Ève i Irène. Irène została podobnie jak matką laureatką Nagrody Nobla. Ève została pisarką, dziennikarką i pianistką. Została autorką biografii swojej matki, która pod tytułem „Madame Curie” ukazała się w 1937 roku. Kilkal at później  została sfilmowana przez  wytwórnię Metro-Goldwyn-Mayer.