Jan Chryzostom Pasek – typowy Sarmata, ksenofob czy barwna osobowość, człowiek ciekawy świata i ludzi ?

Jan Chryzostom Pasek – typowy Sarmata, ksenofob czy barwna osobowość, człowiek ciekawy świata i ludzi ?

Jan Chryzostom Pasek pochodził z rodziny szlacheckiej. Kształcił się w kolegium jezuickim. Dziesięć lat służył w wojsku, walczył ze Szwedami, Węgrami, Moskwą, uczestniczył w wyprawie Czarneckiego do Danii. W 1667 roku osiadł na gospodarstwie w Małopolsce. Prowadził życie ziemiania, ale słynął z awanturnictwa i pieniactwa – skazywany był na banicję, czyli wygnanie z kraju i inafamię ( utratę czci ), jednak wyorki nie były egzekwowane. Zasłynął pamiętnikami spisywanymu pod koniec życia, a odkrytymi dla literatury w XIX wieku.Jan Chryzostom Pasek w ,, Pamiętnikach '' przedstawia model życia oparty na ideologii sarmackiej. Sarmata to przede wszystkim dzielny żołnierz, dobry katolik, miłośnik natury i prostego życia na wsi.

Pasek autor i główny bohater pamiętnika reprezentuje typowy wzór siedemnastowiecznego Sarmaty. Jest przedstawicielem średniozamożnej szlachty. Może pochwalić się podstawową znajomością łaciny, ale poza tym trudni ukryć braki  w wiedzy i wykształceniu. Nie można doszukać się w pamiętnikach problematyki egzystenacjalnej czy filiozoficznej.  Z pamietników wynika, że najlepiej czuł się na polu walki, w działaniu. Może być przykładem odważnego oraz dzielnego żołnierza, jednak udział w wojnie przynosi mu konkretne korzyści. Z całą pewnością był ciekawy świata, ale też widział w wojnie szansę na zdobycie majątku i pozycji społecznej.

Prowadząć życie szlachcica – ziemianina także charakteryzuje sie typowymi cechami Sarmaty. Jest gościnny i towarzyski, ale też lubi bijatyki, kłótnie oraz awantury.Chętnie bierze w nich udział, chwali się udziałem w pojedynlach, prowadzi spory z sąsiadami. Niestety jest chciwy, od razu szacuje wartość łupów wojennych, a gdy wybiera żonę kieruje się przede wszystkim jej majątkiem i posagiem.

Potrafi dostrzeć odmiennośc innych kultur, ale uważa, że Bóg ceni tylko polskie obyczaje i styl życia. Z całą pewnością jest ciekawy świata, obserwuje obyczaje innych narodów, jednak nie zamierza brać z nich przykładu.

Przedstawia się jako człowieka interesownego, jednak potrafi dostrzec prywatę innych.

Jan Chryzostom Pasek to ciekawa osobowość,  jednak pełen wad typowego Sarmaty.