Woodou

Woodou był najlepszym doradcą króla Urgha XIII.

Woodou, był malutki, chudy i zgarbiony. Miał małe, fałszywe, wiecznie rozbiegane oczy. Bał się swojego władcy.

Woodou nie pochodził z rodu Najeźdźców, dlatego bał się swego władcy. Gdy Woodou wpadł na pomysł, aby uniknąć przepowiedni, dzięki małżeństwu Ajoka z Luelle został mianowany na Pierwszego Ministra. Jednak szybko został zdegradowany do swojej roli sługi.

Woodou urodził się jako mieszkaniec podbitego przez Urghów kraju i byłby zapewne niewolnikiem, gdyby nie spryt, inteligencja i chytrość, dzięki którym stał się dla króla niezastąpiony. Początkowo Woodou, jako chłopiec, był tylko pachołkiem Urgha, wyznaczonym do trzymania za uzdę konia, gdy władca na niego wsiadał. Bystrość chłopca i zdolność do pochlebstw spowodowały, że szybko został najpierw osobistym służacym  władcy, a potem kimś w rodzaju jego doradcy i sekretarza.

Rady Woodou dotyczyły stale tego samego – i w tym temacie był najlepszym ekspertem Urgha: jak najskuteczniej unicestwiać w porę jakiekolwiek przejawy buntu ze strony zniewolonych poddanych, jak tropić śpiewaków Pieśni Jedynej, jak skutecznie wzbudzać i utrwalać lęk przed Najeźdźcami – taki lęk, który uniemożliwi jakiekolwiek działania przeciw nim. A w tym Woodou był niezastąpiony, bowiem sam będąc poddanym i mając duszę niewolnika, najlepiej znał  sposoby działania przeciw swym współrodakom.

Woodou jest inteligentny, jako pierwszy wpadł na myśl, że Tajemniczą Istotą z Pieśni Jedynej jest Leulle. Potrafił docenić talenty Ajoka, szczególnie jego zamiłowanie do poezji i dobrą znajomość Pieśni Jedynej. Dzięki jego przebiegłości została odryta kryjówka Leulle, z jego inicjatywy została porwana i osadzona w Zamku. W czasie porwania dziewczyny udowodnił, że jest tak bezwzględny jak Najeźdźcy, uderzył Luelle z taką siłą, że straciła przytomność. Woddou przewidział ucieczkę Ajoka i Leulle, czekał na nich przed Bramą Główną. Pokonała go magia Luelle; został unieszkodliwiony przez Głos Luelle.

Ginie w Dniu Gniewu, gdy armia Upiorów Podziemia wypędza Najeźdźców z Wielkiego Królestwa.