Oszukaj w gazetach i czasopismach reportaże o różnorodnej tematyce.

Odszukaj w gazetach i czasopismach reportaże o różnorodnej tematyce. Wybierz jeden, który wywarł na Tobie największe wrażenie.