Dziś też można spotkać panią Dulską.

Napisz rozprawkę zatytułowaną Dziś też można spotkać panią Dulską. W swojej pracy zamieść przykłady ukazujące współczesne oblicze tej postawy. Argumentów poszukaj w pracie, telewizji i we własnym otoczeniu.