Przykłady ekspresjonizmu występujące w hymnie Dies irae.

  Wymień przykłady ekspresjonizmu występujące w hymnie. Jaki efekt osiągnął artysta, wykorzystując taki sposób obrazowania ?

  Dzięki zastosowaniu obrazowania wizyjnego utwór stał się wierszem  apostroficznym o charakterze podniosłym, patetycznym i podkreśla ważność poruszanych tematów.

  W wierszu występują elementy charakterystyczne dla ekspresjonizmu. Należą do nich :

  – wizyjny sposób obrazowania

  – posługiwanie się hiperbolą

  – kontrastowa kolorostyka np. czerwień, czerń

  – zdania wykrzynikowe

  – apostrofy  O Boże, Kyrie elejson!

  – metafory np. grzech krwią czarną dusze plami

  – obrazowe epitety np. ciemna bezdeń

  – oksymorony np. blask ciemnieje

  – hiperbole np. miliardy krzyży

  paralelizmy składniowe np. Płaczów i jęków słuchasz nie słyszącym uchem i sądzisz Kyrie elejson ! Na mękę wieków patrzysz nie widzącym okiem i sądzisz ! Kyrie elejson!

  – anafory