Przykłady ekspresjonizmu występujące w hymnie Dies irae.

Wymień przykłady ekspresjonizmu występujące w hymnie. Jaki efekt osiągnął artysta, wykorzystując taki sposób obrazowania ?

Dzięki zastosowaniu obrazowania wizyjnego utwór stał się wierszem  apostroficznym o charakterze podniosłym, patetycznym i podkreśla ważność poruszanych tematów.

W wierszu występują elementy charakterystyczne dla ekspresjonizmu. Należą do nich :

– wizyjny sposób obrazowania

– posługiwanie się hiperbolą

– kontrastowa kolorostyka np. czerwień, czerń

– zdania wykrzynikowe

– apostrofy  O Boże, Kyrie elejson!

– metafory np. grzech krwią czarną dusze plami

– obrazowe epitety np. ciemna bezdeń

– oksymorony np. blask ciemnieje

– hiperbole np. miliardy krzyży

paralelizmy składniowe np. Płaczów i jęków słuchasz nie słyszącym uchem i sądzisz Kyrie elejson ! Na mękę wieków patrzysz nie widzącym okiem i sądzisz ! Kyrie elejson!

– anafory