Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki. Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.

 „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki”. Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.

      Literatura jest bogatym źródłem informacji na temat historii, przedstawia dzieje narodów, opisuje przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych, przybliża rozwój nauki, pokazuje jak zmienia się sztuka i poglądy człowieka. Głównym źródłem wiedzy stają się przede wszystkim kroniki, wspomnienia, reportaże, dzienniki, ale też literatura piękna i poezja. To dzięki literaturze pięknej możemy lepiej poznawać historię.

       Myślę, że literatura przedstawiając losy świata uczy nas, ile bólu, cierpienia i zła przynoszą konflikty zbrojne. W powieści Aleksandra Kamińskiego ,, Kamienie na szaniec ’’ opisującej rzeczywistość okupowanej Polski w czasie II wojny światowej poznajemy wojenne losy grupy harcerza. Należeli do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej i walczyli z okupantem oddając życie w imię wolności ojczyzny. Ich młodość i radość dorastania została im odebrana, musieli pogodzić się ze śmiercią przyjaciół i bliskich, zrezygnować z nauki w szkole, możliwości realizowania marzeń. Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Aleksy Dawidowski „Alka” i Jan Bytnar „Rudego” w czasie wojny uczestniczyli w akacjach dywersyjnych w ramach Małego Sabotażu, ale też walczyli zbrojnie z okupantem. Dzięki powieści Aleksandra Kamińskiego poznajemy przeszłość Polski, ale też uczymy się patriotyzmu i poświecenia w imię wolności ojczyzny.

Kolejny utwór literacki epos ,, Iliada ’’ Homera cofa czytelnika do czasów antycznej Grecji. Ta podróż w czasie pozwala zrozumieć lepiej człowieka, który od wieków musi zmagać się z własnymi słabościami i namiętnościami. Wskazuje, że człowiek powinien kierować się w swoim życiu wartościami, takimi jak honor, przyjaźń, odwaga, dobre imię. Epos opowiada o pięćdziesięciu ostatnich dniach wojny trojańskiej, ale też pokazuj konflikt między dwoma herosami Achillesem oraz Hektorem. W utworze toczą oni śmiertelną walkę, przeciwnicy nie boją się poświęcić życia w imię obrony swoich ideałów i wartości. We współczesnych czasach poszukujemy systemu wartości, który pomógłby kierować naszym życiem. Jednocześnie uczymy się, że podobnie jak przed wiekami w losy antycznych bohaterów ingerowali bogowie, podobnie w każdym czasie człowiek musi mierzyć się z przeciwnościami losu.

Utwory literackie pozwalają zrozumieć, że świat i poglądy człowieka zmieniają się. W powieści historycznej Henryka Sienkiewicza    ,, Krzyżacy ’’ czytelnik może poznać przeszłość Polski. Utwór nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce w XV wieku, a dotyczyły konfliktu z Krzyżakami. Przedstawiając barwne losy Zbyszka z Bogdańca oraz jego poświecenie w poszukiwaniu ukochanej Danusi Jurandówny jednocześnie poznajemy szczegóły walki z Krzyżakami. Losy bohaterów uczą nas wytrwałości, ale pokazują, że awrto walczyć w imię miłości, przyjaźni oraz honoru. Są to najważniejsze wartości. Dowiadujemy się, że Polacy potrafią zwyciężać wrogów, świadczy o tym zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem.

Literatura staje się dla czytelnika źródłem informacji o przeszłości, a znając historię mamy wpływ na kreowania lepszej przyszłości. Ucząc się na błędach naszych przodków możemy stworzyć świat, w którym nie będzie miejsca na wojny oraz zło.