Wykaż, że impresjonizm to kierunek, który inspirował nie tylko malarzy, lecz twórców literackich

Wykaż, że impresjonizm to kierunek, który inspirował nie trylko malarzy.

Impresjonizm najwyrażniej uwidocznił się w liryce. Poezja impresjonistyczna charakteryzowała się nastrojowością, można odnaleźć w niej wiele opisów, które dotyczą podmiotu lirycznego obserwującego rzeczywistość.

Poeci np. Kazimierz Przerwa – Tetmajer dążył do wywoływania doznań zmysłowo – uczuciowych uodbiorcy przez wykorzystywanie synestezji, czyli swobodnego kojarzenia różnego typu wrażeń na przykład dotyczących barw i dźwięków.

Cenili muzyczność utworu i za pośrednictwe, melodii wiersza próbowali oddać nastrój podmiotu lirycznego.

W prozie elementy impresjonistyczne przeniknęły przede wszystkim do opisów, które przynosiły

subiektywną wizję świata oglądanego oczami bohatera. Przedstawiciele tego kierunku eksponowali elementy liryczno- nastrojowe, rozluźnili kompozycję, prezentowali treści fragmentarycznie, w celu oddania ulotnych wrażeń.