Czy masz jakieś własne sposoby na efektywną naukę ?

Czy masz jakieś własne sposoby na efektywną naukę ?

W czasie nauki wykorzystuję wiele technik uczenia się, aby wpłynąć na szybkość zdobywania wiedzy oraz zwiększyć jej ilość.

Moim zdaniem każdy przyswaja wiedzę w różny sposoób. Wzrokowcy szybciej zapamiętują i dłużej przechowują informację, jeżeli widzą tekst. Z kolei słuchowcy lubią słuchać i wtedy potrafią więcej zapamiętać i zroumieć. Kinestetycy uczą się szybciej w ruchu, dlatego takie osoby mają najtrudniej w szkole.

Gdy przygotowuję się do sprawdzianu zakreślam kolorowym długopisem najważniejsze informacje w książce lub na kolorowych kartkach przepisuję słowa klucze. Dzięki takim wyrazom można szybko uporządkować wiedzę oraz przypomnieć sobie potrzebne informacje.

W czasie nauki języków obcnych zawsze przepisuje słowo na kartce, wtedy mogę też nauczyć się pisowni wyrazu, który często inaczej się pisze, a inaczej czyta. Sposobem na zapamiętanie słówek jest słuchanie melodyjnych piosenek, wtedy wyrazy szybciej zapamiętuje się. Słuchanie w czasie nauki muzyki poprawia mi nastrój i też wpływa pozytywnie na efektywność uczenia się .

Ważne jest też słuchanie na lekcji tłumaczenia nauczyciela, z reguły te informacj potem pojawiają się na sprawdzianach.

Zawsze też zapisuje terminy wszystkich sprawdzianów w kalendarzu, i staram się wcześniej do nich przygotować, aby mieć potem czas na powtórzenie.

Myślę, że każdy powinein przetestować różne sposoby nauki, aby znaleźć najlepsze dla siebie.