Jakich argumentów używa Głupota, aby dowieść, że ludzie im są głupsi, tym czują się szczęśliwszy ?

1.Jakich argumentów używa Głupota, aby dowieść, że ludzie im są głupsi, tym czują się szczęśliwszy ?

        Głupota  uważa, że ludzie nie obdarzeni rozumem, nie boją się śmierci, dzięki temu obcy jest im strach związany z jej nieuchronnością.  Nie muszą też martwić się o życie po śmierci, bo nie zastanawiają się , co dzieje się z duszami zmarłych.  Nie mają wyrzutów sumienia, a  skoro nie myślą o życiu po śmierci,  nie muszą się bać, że zostaną za swoje złe uczynki  kiedykolwiek ukarani.  Nie muszą się bać przyszłych nieszczęść, ponieważ nie zastanawiają się nad przyszłością . Dzięki temu są im zaoszczędzone troski . Obce są im takie uczucia jak wstyd, ambicja, szacunek , dzięki temu życie ich jest prostsze  pozbawione zmartwień i łatwiejsze. Zdaniem Głupoty szczęśliwsze są te osoby, które mają jak najmniej rozumu.

2. Przedstaw charakterystykę szczęścia  według Głupoty i sformułuj własną definicję, która by się jej przeciwstawiała.

      Szczęście to życie stworzeń, które pozbawione nauki, a zdane tylko na siły natury. Najszczęśliwsze są stworzenia, które stworzyła natura, należy zostać w granicach, które ona stworzyła. Wszystkie próby jej przekroczenia kończą się  tragicznie. Najszczęśliwszymi stworzeniami są pszczoły,  a nawet nie mają wszystkich zmysłów. Kierowane przez naturę tworzą dzieła architektoniczne, o jakich człowiek rozumny może tylko marzyć.

Szczęście to dążenie do doskonałości, poszukiwanie nowych doznań oraz wykorzystywanie wszystkich atutów, jakimi obdarzył nas Stwórca do tworzenia wielkich dzieł i zmiany świata na lepszy. Stwórca obdarzył rozumem, abyśmy  mogli  obdarzać szczęściem innych ludzi, dzielić się z nimi takimi uczuciami, jak miłość, zachwyt, fascynacja, radość.  Te wszystkie pozytywne uczucia powstają, gdy odkrywamy tajemnice natury i tworzymy dzieła nieznane światu.

3. Wskaż w tekście sformułowania, które najdobitniej kompromitują  przemawiającą Głupotę.

Człowiek jest tym szczęśliwszy , im więcej klepek mu nie dostaje.