Język, styl i środki stylistyczne w wierszu Melodia mgieł nocnych

  Wiersz jest rytmiczny, swoja budową przypomina nastrojową piosenkę, kołysankę, w którym powtarza się refren:

  ,, Cicho, cicho nie budźmy spiącej wody w kotlinie,

  lekko z wiatrem pląsajmy po przestworzów głębinie.. ''

  Utwór liryczny skła się w wielu środków stylistycznych :

  – metafory np. przestworów głębinie

  – personifikacja

  – animizacja

  – epitety np. ciała przeźrocze, szumy powiwne, pierzem puszystym,

  W utworze można odnaleźć bogactwo środków stylistcyznych składniowych :

  – paralelizm składniowy

  – inwersja np.  ,, pijmy kwiatów woń rzeźwą, co na zboczach gór kwitną ''