Język, styl i środki stylistyczne w wierszu Melodia mgieł nocnych

Wiersz jest rytmiczny, swoja budową przypomina nastrojową piosenkę, kołysankę, w którym powtarza się refren:

,, Cicho, cicho nie budźmy spiącej wody w kotlinie,

lekko z wiatrem pląsajmy po przestworzów głębinie.. ''

Utwór liryczny skła się w wielu środków stylistycznych :

– metafory np. przestworów głębinie

– personifikacja

– animizacja

– epitety np. ciała przeźrocze, szumy powiwne, pierzem puszystym,

W utworze można odnaleźć bogactwo środków stylistcyznych składniowych :

– paralelizm składniowy

– inwersja np.  ,, pijmy kwiatów woń rzeźwą, co na zboczach gór kwitną ''