Wyprawa, wędrówka, tułaczka… – podróż niejedno ma imię.

Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka… – podróż niejedno ma imię. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.

Podróż może przybrać różne oblicza : wyprawy, wędrówki czy tułaczki. Zależy to do celu podróży, jego uczestników, czasu historycznego i charakteru podróży. Wielu podróżników fascynuje się poznawaniem nowych miejsc, miast, kontynentów inni z kolei podróżują zmuszeni przez wydarzenia historyczne lub mściwych bogów.

Jednym z najbardziej znanych podróżników na świecie jest Marek Kamiński, dla którego podróż to synonim wyprawy. Podróżnik traktuje swoje wyprawy jako przygodę, zawód, pasję i sposób na interesujące życie. Porównuje podróż do sztuki, a planowanie wyprawy do kompozycji malarskiej obrazu. Podróżowanie to sztuka, która jest twórczością człowieka. Kamiński tworzy swoje kompozycje. Cele wypraw nie są tylko przypadkowymi wybranymi miejscami, ale są dokładnie przemyślane. Ciekawe, że podróżnik chociaż wiele razy udowodnił, że jest odważny oraz konsekwentny w zdobywaniu celu, nie zamierza chwalić się swoimi osiągnięciami, nie zamierza niczego udowadniać.

Inne oblicze podróży przybiera wędrówka tytułowego bohatera książki "Mały Książę" – A. de Saint-Exupéry ‘ego . Mały mieszkaniec planety B – 612 wyrusza w międzyplanetarną wędrówkę. Mały Książę wędruje po planetach w poszukiwaniu mądrości. To bardzo pouczająca podróż. Ta podróż staje się przyczyną poznania przez Małego Księcia najważniejszych wartości w życiu. Należą do nich, jak przekonuje się podróżnik, miłość, przyjaźń i śmierć. Doznaje wiele rozczarowań, między innymi nie rozumie wartości ludzi dorosłych, reprezentuje marzenia i pragnienia dziecka.

Odmienny charakter podróży reprezentuje Odyseusz ,, Podróży Odyseusza '' Jana Parandowskiego. Król Itaki po zwycięstwie pod Troją wraca do domu. Jednak zraniwszy Polifema naraził się na gniew jego ojca Posejdona. Rozgniewany pychą Odyseusza władca mórz skazuje wędrowca na dziesięcioletnią tułaczkę. Odyseusz nie może wrócić do domu, przeżywa wiele przygód, cudem udaje mu się uratować życie. Zawdzięcza to opiece bogów, sprytowi oraz niezwykłej odwadze. W czasie swojej tułaczki król Itaki nigdy nie zwątpił w swój powrót, cierpliwie pokonywał kolejne przeszkody. Jego starania zostały nagrodzone. Odyseuszowi udaje się wrócić do domu i spotkać z synem Telemachem i czekającą na niego wiernie żoną Penelopą.

Podróż ma wiele synonimów : wyprawa, wędrówka czy tułaczka. Podróż może być rodzajem sztuki, ale też źródłem mądrości o świecie. W każde podróżowanie wpisana jest nauka. Podróże uczą mądrości, ale też pokazują, jakie są najważniejsze wartości w życiu.