Literatura wojenna jako świadectwo.

Literatura wojenna jako świadectwo. Odwołaj się do wierszy Baczyńskiego ,, Kobiety cmentarnej Nałkowskiej i innego wybranego dzieła.