Wymień 3 cechy tragedii, na które zwraca uwagę Arystoteles.

Wymień 3 cechy tragedii, na które zwraca uwagę Arystoteles. Jaki jest jej cel ? Jaka powinna być jej akcja ?

1.  Arystoteles podkreśla, że przedstawiona jest w tragedii jest  akcja poważna, posiadająca odpowiednia wielkość, czyli zgodnie z cechą  w tragedii   jest ukazany konflikt wybitnej jednostki z siłami wyższymi na przykład bogami czy losem.

2.  Akcja przedstawiona jest w formie dramatycznej nie narracyjnej.

3.  Tragedia wywołuje u widzów litość i trwogę, co sprawia, że oczyszcza odbiorcę z tych uczuć ( katharsis).

4. Tragedia naśladuje rzeczywistość, zgodnie z koncepcją starożytnych, którzy uważali, że obowiązkiem sztuki jest naśladowanie rzeczywistości.

Wyjaśnij, co Arystoteles rozumie przez język ozdobny ?

Językiem ozdobnym Arystoteles nazywa język posiadający harmonię, rytm i śpiew. Jest to język poetycki charakterystyczny dla pieśni. Teatr grecki wywodzi się obrzędów ku czci Dionizosa, odprawianych w Attyce, jednaj z krain Grecji. Towarzyszyły im śpiewy oraz tańce winiarzy, przebranych w stroje mitologicznych satyrów- pół ludzi pół kozłów. Chór, który komentuje wydarzenia przedstawione w utworze jest pozostałością po tych obrzędach.