Do której ze starożytnych szkół filozoficznych chciałbyś się zapisać ?

Do której ze starożytnych szkół filozoficznych chciałbyś się zapisać ? Uzasadnij swój wybór.

             Szkoła filozoficzna, która jest najbliższa moim przekonaniom to stoicyzm- szkoła, którą założył Zenon z Kition w III wp.n.e. Podstawą filozofii stoików jest harmonia, zachowanie równowagi między człowiekiem a światem. Panuje przekonanie, że stoicyzm to filozofia namiętności. Takie poglądy gwarantują szczęście, równowagę w życiu, umiejętność rozsądnego korzystania z jego uroków.
              Stoicy twierdzili, że istnieje harmonia między człowiekiem, rozumianym jako mikrokosmos (gr. „mały świat”) oraz wszechświatem, postrzeganym jako makrokosmosem (gr. „wielki świat”). Najważniejszym zadaniem ludzi powinno być zachowanie kontroli nad swoimi namiętnościami i pragnieniami, która zapewni życie w zgodzie z naturą oraz rządzącymi nią prawami. Nad wszechświatem czuwa rozum, dusza świata ( logos), to ona zapewnia harmonię i porządek. Człowiek uczestniczy w tym procesie poprzez sprawowanie kontroli nad swoimi namiętnościami, w taki sposób, aby żyć w zgodzie z rytmem natury.
Stoicyzm zakłada osiągnięcie przez człowieka stanu szczęścia, dzięki zachowanej równowadze duchowej, spokojowi oraz trzeźwości umysłu. Jest to możliwe, gdy człowiek ujarzmi swoje namiętności, a postępowaniu będzie kierować się rozumem. Stoicy nie poddają się emocjom, żyją w zgodzie z naturą. W obliczu cierpienia zachowują spokój, stąd powiedzenie ,, stoicki spokój ’’. Dzięki takiej postawie bronią się przed bólem oraz rozczarowaniem.
            Filozofowie twierdzą, że stoicyzm jest filozofią moralności, ale zawiera też tezę, że otaczający nas świat jest przeniknięty przez Boga oraz jego oddziaływanie. Moim zdaniem stoicyzm dla jego wyznawców jest sposobem na osiągnięcie w życiu szczęścia i spokoju ducha. To bardzo ważne wartości.