Udowodnij, że modernizm nie bez powodu jest nazywany neoromantyzmem.

Udowodnij, że modernizm nie bez powodu jest nazywany neoromantyzmem.

Neoromantyzm to nazwa epoki łącząca jej osiągnięcia z romantyzmem. Cechy wspólne tych okresów literackich to przede wszystkim: indywidualizm twórczy, zainteresowanie wsią, Wchodem, wprowadzenie do utworów elementów fanatstycznych. Twórcy wracali do romantycznych motywów i sposobów obrazowania.