Z czym wiąże się początek i koniec epoki nazywanej starożytnością ?

Z czym wiąże się początek i koniec epoki nazywanej starożytnością ?

Kultury, które zostały stworzone przez Greków i Izraelitów nie należały do pierwszych w basenie Morza Śródziemnego. Przy ich tworzeniu korzystano z dorobku cywlizacji egipskiej, babilońskie, fenickiej czy sumeryjskiej.
Pojęcie starożytność wiąże się z czasem istnienia najstarszych cywilizacji, które istniały na Bliskim Wschodzie i basenie Morza Śródziemnego po wynalezieniu pisma przez Sumerów, to znaczy około od połowy IV tysiąclecia p.n.e. Starożytność jest nazywana najdłuższą epoką, ponieważ trwała około cztery tysiące lat. Za koniec epoki przyjmuje się datę końcową 476 rok, kiedy nastąpił upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.
Starożytna kultura rzymska i grecka była nazywana jako starożytność klasyczna. Używano także określenia antyk w określeniu do epoki starożytność. Starożytność i antyk mogą być używane wymiennie, aby opisać świat Greków i Rzymian w okresie klasycznym.