Na podstawie tekstu Pieśni Legionów Polskich we Włoszech wyjaśnij, jak ówcześnie Polacy rozumieli patriotyzm.

Na podstawie tekstu  Pieśni Legionów Polskich we Włoszech wyjaśnij, jak ówcześnie Polacy rozumieli patriotyzm.

Pieśń Legionów Polsich we Włoszech Józefa Wybickiego jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej ( od 1927 roku ). Hymn narodowy zawsze wyraża określoną wizję patriotyzmu – miłość do ojczyzny.

Po trzecim rozbiorze, Polska zniknęła z mapy Europy, patriotyzm w tych trudnych dla Polaków czasach wiązał się przede wszsytki  z walką o niepodległość ojczyzny. Pieśń miała przypominać o zwycięstwach i poświęceniu Polaków oraz dawać nadzieję na odzyskanie suwerenności ojczyzny.

Wybicki razem z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim i innymi polskimi oficerami utworzyli Legiony Polskie we Włoszech Żołnierzy uczyli czytać i pisać, zapewniali im eduakcje patriotyczmą i wojskową, wydawali gazetkę ,, Dekada Legionów ''. Legioniści walczyl iu boku Napoleona.

Jeszcze Polska nie umarła,

Kiedy my żyjemy

Kiedy – póki. Zwrotka zawiera przewodnią idęę pieśni, przekonanie, że naród może trważ momi utraty nytu państwowego. Polska ,, nie umarła '', dopóki żyje w serach Polaków. Mają oni walczyc o odzyskanie niepodległości.

Za Twoim Przewodem – pod Twoim przywódctwem. Wierzono, że pod wodzą generała Dąbrowskiego nastąpi wyzwolenie ziem polskich od strony południwoej po pokonaniu Austrii.

Jak Czarnecki do Poznania

Wracał sie przez morze

Dla ojczyzny ratowania

Po szwedzkim rozbiorze

Stefan Czarnecki  hetman bohater ,, potopu '' szwedzkiego, walczył ze Szwedami w Polsce, następnie w Danii ( 1638 – 1659 ), gdzie jego wojska zdobyły wyspę Als.

Dał nam przykład Bonaparte

Jak zwyciężać mamy

Napoleon Bonaparte – Napoleon już przed 1797 r. dał się poznać jako znakomity wódz, walczący z II koalicję we Włoszech.W zwrotce tej przywołana jest myśl o oswobodzeniu ziem polskich od południa ( górna Wisła, Warta ). Polacy mają brać przykład z bohaterskiej postawy generała i walczyć u jego boku o wolność ojczyzny.

W drugiej połowie XIX wieku na poczku XX wieku Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył zrywom niepodległosciowym Polaków i stał się jedna z najważniejszych pieśni narodowych.