Zastanów się , jakie postawy wobec miłości reprezentują ludzie w dzisiejszych czasach.

Zastanów się, jakie postawy wobec miłości reprezentują ludzie w dzisiejszych czasach. Czy uczucie to może mieć taką samą siłę, jak w romantyzmie ?

W romantyzmie ceniono tajemniczość, grozę irracjonalizm, takich cech doszukiwano się w uczuciach. Miłość romantycznych bohaterów jest wyjątkowa, jedyna łącząca zakochaną parę na wieki.

Młodzi kochankowie są surowo karani za niestałość w uczuciach. W balladzie Adama Mickiewicza ,, Świtezianka '' niestały w uczuciach ukochany, zdradzający ukochaną zostaje surowo ukarany. Myślę, że miłość romantyczna łączyła zakochanych na wieki, Sceneria towarzysząca miłości była często pełna tajemnicy, mroczna, czasami budząca grozę.  Romantyzm wierzy w nimfy, duchy, dusze zmarłych. W ,, Dziadach  '' cz. II jeden z pojawiajacych się podczas obrzędu poświęconych duchów –  duch dziewczyny nie może zaznać spokoju, ponieważ nie potrafiła ona  za życie obdarzyć miłość żadnego z adoratorów. Obojętność  i niezdolność do miłości Zosi staje się, według prawdy ludowej,  grzechem. Duch dziewczyny błaka sie, jest zawieszony między ziemią a niebem. Romantycy często odwołują się do mądrości ludowej, ludowego systemu wartości. W romantyzmie miłość pełniła ważną rolę, stała się najważniejszą wartością, jej brak  był grzechem.

Myślę, że współcześnie miłość jest ważna, jednak nie zawsze trakuje sią ją, jako uczucie na całe życie. W epoce  portali społecznościowych nietrudno jest nawiązać nowe znajomości, poznać ciekawe osoby. Sprzyja to niestałości w uczuciach, a także ich zmienności. Nie trudno się zakochać, ale też łatwo zapomnieć o ukochanej osobie. Współcześnie nie traktuje się braku stałości w uczuciach jako zło, raczej przyjmuje się, że miłość jest uczuciem niestałym. Każdy marzy o miłości na całe życie, ale łatwiej niż w romantymie godzimy się z odejściem ukochanej czy ukochanego.

Uważam, że współcześnie nie idealizuje się tak ukochanej, jak w romantyzmie. Nie postrzega się osoby kochanej jako idealnej, bez skazy. Współcześnie miłość wydaje się bardziej ludzka, pozbawiona niezwykłości i tajemniczości. Myślę, że marzymy za miłością jedyną, na całe życie. Tęsknimy za miłością romantyczną.